ERASMUS+ 2021 – 2027: novinky

18. únor 2021
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor článku: Dům zahraniční spolupráce
ERASMUS+ 2021 – 2027: novinky

Oblíbený evropský program vstupuje do nového programového období. V nadcházejících sedmi letech bude přístupnější i zelenější. Výzva 2021 ještě nebyla vyhlášena, ale už teď víme, že novinky se chystají ve všech sektorech vzdělávání pro projekty spolupráce i výjezdy. Seznamte se s předpokládaným časovým harmonogramem výzvy 2021!

Hlavními pilíři nového programu jsou digitalizace procesů, důraz na ekologicky šetrné aktivity a významnější podpora účastníků s omezenými příležitostmi. Evropská komise také chystá navýšení rozpočtu pro program Erasmus+. Nové prostředky umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací.

AKTUÁLNĚ: PŘEPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

  • výzva 2021 – konec března 2021
  • příručka k programu – konec března 2021
  • informační webináře pro žadatele – duben a květen 2021
  • termíny překládání žádostí – květen 2021

Erasmus+ dostupnější

Hlavní prioritou programu Erasmus+ v období 2021–2027 je odstraňování bariér účasti v projektech. Zpřístupnění se bude týkat širšího zapojení účastníků s omezenými příležitostmi, ale také zapojení většího spektra organizací. Dostupnosti chce Evropská komise dosáhnout zvýšením příspěvků pro účastníky se specifickými potřebami i možností zkrácení délky výjezdů, tak aby se mohli zapojit i ti, pro které by dlouhodobý pobyt představoval překážku. Například ve vysokoškolském sektoru budou krátkodobé mobility doplněny o spolupráci online formou. Rozšíření proběhne také ve smyslu geografickém – projektovými partnery se nově budou moci stát i instituce z některých států, kde to dosud nebylo možné.

Erasmus+ jednodušší   

Jednou z hlavních změn nového programu bude zjednodušení celého procesu předkládání projektových žádostí. Administrativní zátěž je totiž nejčastěji zmiňovanou bariérou realizace projektu. Evropská komise proto zavádí akreditace organizací pro projekty mobilit ve všech sektorech kromě vysokoškolského. Akreditace dlouhodobě zjednoduší přístup k financování. Se zjednodušením administrativy souvisí i důraz na digitalizaci některých procesů. V novém Erasmu+ by tak mělo ubýt papírování.

Erasmus+ zelenější

V souvislosti s dlouhodobým směřováním Evropské komise k udržitelnému rozvoji přinese nové programové období příspěvky na šetrnější způsob dopravy. Za účelem snížení ekologické stopy účastníků výjezdů umožní Erasmus+ navýšení finančního příspěvku na cestu, pokud se účastník rozhodne pro ekologicky šetrný způsob dopravy. Zároveň bude prodloužena uznatelná doba cestování. Namísto letadlem se tak může účastník vydat do místa pobytu například vlakem. Zároveň bude kladen důraz na vzdělávání účastníků v oblasti udržitelného rozvoje. Environmentálnímu dopadu výjezdů se plánuje věnovat také mezinárodní studentská organizace Erasmus Student Network, která chce přispět k ekologicky šetrnějšímu uvažování studentů.

NOVINKY V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH

Školní vzdělávání

Důraz bude kladen například na dlouhodobé výjezdy žáků, které bude možné uskutečnit v rámci projektů mobilit osob. Žáci budou moci strávit několik měsíců na zahraniční škole, což přispěje k prohloubení jejich znalostí cizích jazyků a kultur.

Odborné vzdělávání a příprava

Organizace působící v sektoru odborného vzdělávání a přípravy, které získají akreditaci, budou nově moci zahájit spolupráci v projektech mobilit i se zeměmi mimo EU. Zvýšený důraz bude kladen na větší otevřenost programu a zjednodušení procesu předkládání žádostí.

Vysokoškolské vzdělávání

Nově bude možné realizovat intenzivní programy kombinující fyzické výjezdy a virtuální aktivity. Důraz bude kladen na online spolupráci před a po skupinové mobilitě. Díky krátkodobým výjezdům, jako jsou letní školy, bude navíc možné zapojit více účastníků. Na nové typy mobilit se mohou těšit studenti doktorského studia, kteří se budou moci vydat na krátkodobé i dlouhodobé výjezdy.

Vzdělávání dospělých

Organizace vzdělávající dospělé mohou nově v  rámci projektů mobilit pozvat do své organizace zahraničního experta. Novinkou je také prodloužení maximální délky individuální mobility až na 365 dní. V rámci projektů spolupráce je vítanou změnou zavedení možnosti jednoduššího partnerství, tzv. Small Scale Partnership, které může být bilaterální a na kratší dobu.

Neformální vzdělávání mládeže

Bude možné realizovat nový typ aktivit s názvem Youth Participation Activities, který si klade za cíl posilovat demokratické hodnoty v práci s mládeží, a to na lokální i nadnárodní úrovni.

 

Soubory ke stažení