Elektrolýzu v praxi bylo možné si vyzkoušet na setkání vyučujících chemie na ZŠ

3. duben 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavlína Růžičková
Elektrolýzu v praxi bylo možné si vyzkoušet na setkání vyučujících chemie na ZŠ

Další setkání učitelů chemie základních škol se uskutečnilo 1. dubna 2019 na Střední průmyslové škole ve Zlíně.

Mgr. Magda Zemánková si pro nás připravila pokusy vhodné pro žáky základních škol realizovatelné i v početných třídách. Sami jsme provedli elektrolýzu solanky i s následným zapálením vzniklého vodíku. Ovocný galvanický článek sestavený z plechu mědi, zinku a plátku jablka rozsvítil diodu. Děkujeme paní kolegyni za inspiraci do našich hodin chemie.

Porovnali jsme učebnice chemie pro základní školy, pracovní sešity a další materiály. Mnohé kolegyně se s námi podělily o nápady, kterými zpestřují výuku – kartičky na značky a názvosloví, loto, hry.

Přednáška Ing. Viléma Koutníka, CSc. ujasnila mnohé otázky ohledně nakládání s chemickými látkami a směsmi. V dubnovém vydání Chemických listů č. 4 budou zveřejněny seznamy chemikálií, se kterými můžou pracovat děti do 15 let. Vhodné laboratorní experimenty jsou přístupné  na stránkách SPŠ chemické v Brně.

Děkuji všem účastníkům setkání za aktivní přístup a spolupráci a těším se na další setkání v červnu.

Mgr. Pavlína Růžičková, vedoucí sekce ZŠ pedagogického kabinetu Chemie

OPVVV logo.png