Ekologická olympiáda studentů středních škol

8. září 2023
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Radka Brtišová
Ekologická olympiáda studentů středních škol

Termín konání 29. ročníku Ekologické olympiády pro studenty středních škol je 12. 10 – 14. 10. 2023. Tématem letošního ročníku je Zemědělství, potraviny a změna klimatu. Registrace je možná do 25. září 2023.

Ekologická olympiáda probíhá ve Valašských Kloboukách a ve Vysokém Poli. Soutěž je třídenní a skládá se z teoretické a praktické části. Studenti jsou ubytováni na internátě Gymnázia Valašské Klobouky. Všichni účastníci mají zajištěné ubytování a stravu. Platí se pouze účastnický poplatek ve výši 300,- Kč za osobu včetně pedagoga. Náklady na cestovné se neproplácí.

Soutěží tříčlenná družstva + pedagog. Účast v EO pro studenty znamenají plusové body při přijímacím řízení na VŠ.

V případě zájmu o účast vyplňte prosím návratku a zašlete do 25. září 2023 elektronicky na adresu brtisovaradka@seznam.cz

Počet družstev je omezen na 10. V případě většího počtu družstev, záleží na termínu doručení přihlášky.

Celostátním pořadatelem a koordinátorem soutěže je Český svaz ochránců přírody (dále ČSOP) prostřednictvím svého článku Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP ČSOP). Více informací o soutěži naleznete zde: www.ekolympida.cz

Bc. Radka Brtišová
koordinátor EO ve Zlínském kraji
Tel. 733 131 655
brtisovaradka@seznam.cz

Soubory ke stažení