Ekologická olympiáda a postup Gymnázia Uherský Brod do celostátního kola

5. listopad 2019
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jaromír Slavíček
Ekologická olympiáda a postup Gymnázia Uherský Brod do celostátního kola

No paráda! Je to doma! Kolektiv mladých ekologů z uherskobrodského gymnázia totiž slaví vítězství v krajském kole ekologické olympiády, a tím postup do republikového finále! Jak ale vlastně začala jeho cesta na stupně vítězů? No, přece na brodském autobusovém nádraží za překrásného počasí končícího babího léta.

Tři mládím kypící dívčiny, tvořící „áčkový” tým – Anna Hýsková, již protřelá účastí v mezinárodní soutěži, Adéla Zábojníková, Adriana  Martinyová a jejich sympatická vedoucí, prof. Alena Ježková, mimochodem Zlatá Ámoska, nasedaly do autokaru mířícího do eko valašských oáz, tedy proslulé drevenice Kosenky ve Valašských Kloboukách, a o něco později do kouzelného svým vzezřením Envicentra ve Vysokém Poli.

První zastávka je čekala už na valašskoklobouckém gymnáziu. Po tradičně hezkém přivítání tam děvčata zasedla do školních škamen, aby začala v konkurenci dalších soutěžních kolektivů řešit ústřední téma olympiády – Kvalita vody, půdy a ovzduší.

První z úkolů se týkal identifikace ekologických pojmů. Mezi námi dospěláky, možná, že i pro ministry životního prostředí by jejich zodpovězení bylo možná náročné!

Dalším úkolem bylo vyhledávání chyb v předložených textech, což je rovněž chytlavá záležitost. Co je totiž dnes chybou, může být v budoucnosti předností, vždyť víme. K aktivizaci mozkové kůry soutěžících vedly i křížovky.

Po chutné večeři přišla na řadu odborná přednáška jakožto motivace k praktické části a pak už nastala nejzábavnější část večera i olympiády, a sice recesní scénka. Podstatou této na výsost sympatické aktivity bylo v časovém rozmezí pěti minut pobavit porotu uměleckým zpracováním předem určeného tématu. A ta byla v letech minulých skutečně originální –„Nech brouka žít”, „To je dost, žes nás taky, dědku, jednou vyvez” či „Duté dřevo”, takže i nyní bylo očekáváno cokoliv. Ovšem letošní název recesní scénky „Zpívaly žížaly” přece jenom předčil očekávání. A tak se část jídelny na internátu rázem proměnila v pódium, učitelé s žáky v žížaly, uvaděče či indiány, přičemž o zpěv a tanec nebyla nouze. Protože všichni vědí, že žížaly nezpívají a navíc nemají rády světlo, konkrétně ultrafialové záření, rozhodlo se uherskobrodský kolektiv scénku sehrát ve tmě a v tichu. Přesně tak, jak by takový reálný koncert žížal měl vypadat. Zatímco Anička koncert uváděla, tři ostatní protagonistky příběhu pět minut dováděly na zemi a imitovaly zpěv  –nezpěv, hru– nehru na nástroje a tanec–netanec, přičemž si současným „plazením” vybojovaly zasloužených a krásných sedm bodů.

Druhý den hned brzy z rána autobus se studenty vyrazil dvě exkurze – jednak do čističky odpadních vod ve Valašských Kloboukách a pak do Ekocentra v Hostětíně a tam si prohlédnout vyhlášenou kořenovou čističku, kterou mimochodem před lety navštívil princ Charles. Zbývající část dne všichni strávili ve Vysokém Poli v Envicentru a v jeho překrásném, dech beroucím přírodním koloritu.

Studenti zde plnili další samostatné úkoly, konkrétně náročnou „poznávačku” přírodnin, návrh a realizaci filtru vody a pracovali na projektu posouzení a vyhodnocení kvality čtyř vzorků vody, pocházejících z potenciálních přítoků plánované přehrady Vlachovice včetně SWOT analýzy.

Vedoucí družstev studentů, tedy učitelé, rovněž nezaháleli. Čekala je práce na motivačním plakátu k ekologické osvětě a společně s žáky „hmatovka”. Po návratu do Klobouk a po večeři pak následoval závěr olympiády – obhajoba projektu, která celé zápolení završila. Každý dílčí úkol byl obodován, a nutno podotknout, že uherskobrodský tým ve většině z nich dosáhl plného počtu. Díky tomu vybojoval s náskokem více než 30 bodů úžasné 1. místo a postoupil do republikového finále, které se bude konat začátkem května na Vysočině.

Co říci závěrem? Pojem ekologie je v poslední době skloňován hlavně v souvislosti s klimatickými změnami ve všech pádech. Nejednou jsou v tomto ohledu vzbuzovány vášně, protikladných názorů je, nezastírejme si, hodně. V jednom se ale lidé naštěstí shodují. Je třeba pečovat o naše bezprostřední okolí, dbát o čistotu vod, půdy a ovzduší. A to se středoškolákům v úrovni soutěží, tedy ekologických olympiád, plně daří.

Je třeba poděkovat v této souvislosti všem jejím organizátorům, tedy Českému svazu ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky, Gymnáziu Valašské Klobouky, EnviCentru Pro krajinu Vysoké Pole a Městu Valašské Klobouky. Ekologická olympiáda je pořádaná s finanční podporou Zlínského kraje.