Efektivita využívání Sociálně – pedagogické poradny ve Zlínském kraji

12. září 2022
Rodiče a veřejnost
Autor/ka článku: Jaroslava Pavlíčková
Efektivita využívání Sociálně – pedagogické poradny ve Zlínském kraji

Sociálně – pedagogická poradna ve Zlínském kraji efektivně pomáhá v začleňování socio-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy, jejich rodinám a také zletilým žákům, podporuje je v samostatnosti a odpovědnosti a vyrovnává tak jejich podmínky ve vzdělávání, neméně tak podporuje při práci pedagogické pracovníky v rámci pilotáže projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP II)  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Poradenskou činnost doposud využívá 17 spolupracujících škol ve Zlínském kraji z toho 12 ZŠ a 5 SŠ, kterým pomáháme s řešením problémů u žáků se socio-ekonomickými problémy osobním kontaktem, distančně – např. telefonicky/online v místě poradny, na půdě školy, také i v domácím prostředí dle potřeb žáka/rodiny. Jedná se především o školy s chybějícím školním psychologem, případně speciálním pedagogem, neméně také kde problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zasahuje do sociální oblasti života těchto žáků a jejich rodin. Zvolený způsob komunikace umožňuje větší flexibilitu s ohledem na potřeby cílové skupiny a řešené problematiky.

Individuální pomoci a podpory využilo ze spolupracujících škol doposud 30 rodin. Školy v rámci spolupráce využívají intenzivní preventivní činnost s akreditovaným programem Druhý krok, ve kterém se učí práci s emocemi, ovládáním impulzivity a řešením konfliktů, také s realizací tematicky zaměřených adaptačních programů pro SŠ, ve kterých podporují vytváření pozitivních sociálních vazeb a posilování motivace nově příchozích studentů ve vzdělávání. V rámci podpory pedagogickým pracovníkům nabízíme skupinovou podpůrnou činnost ve formě kolegiální podpory prostřednictvím individuálního koučinku či skupinové supervize.

Věříme, že vytváření této sítě pomáhá a je přínosné pro všechny zúčastněné aktéry. Pomoc otevírá větší prostor pro propojení sociální a školní oblasti. Umožňuje včasné zachycení problémů a pomáhá zlepšovat komunikaci mezi rodinou a školou, v intenzivní péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, podporuje aktivity vedoucí k pozitivnímu klimatu na školách. Prakticky podporuje a motivuje pedagogické pracovníky, kteří se cítí být občas náročností své profese unavení v důsledku přibývajících sociálních problémů jak ve třídních kolektivech, tak i ve společnosti.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, abychom i Vás mohli podpořit. Využití naší nabídky činností je v rámci projektu dobrovolné a bezplatné.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na e-mailu: jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz nebo na tel. 731 428 594.

 

za tým Sociálně pedagogické poradny PhDr. Jaroslava Pavlíčková