Education at a Glance 2023 – přehled statistik o vzdělávání OECD

17. říjen 2023
Rodiče a veřejnost
Autor/ka článku: Daniela Krtičková
Education at a Glance 2023 – přehled statistik o vzdělávání OECD

Education at a Glance přináší informace o stavu vzdělávání na celém světě. Poskytuje údaje o struktuře, financích a výkonnosti vzdělávacích systémů v zemích OECD a v řadě přistupujících a partnerských zemí. V této publikaci naleznete více než 100 grafů a tabulek a také odkazy na mnoho dalších informací. Publikace poskytuje klíčové informace o výstupech vzdělávacích institucí, dopadech vzdělávání v jednotlivých zemích, přístupu ke vzdělávání, účasti na něm a postupu ve vzdělávání, finančních zdrojích investovaných do vzdělávání a učitelích, vzdělávacím prostředí a organizaci škol.

Vydání pro rok 2023 se zaměřuje na odborné vzdělávání a přípravu (VET) a zkoumá účast na VET a strukturu programů VET. Toto vydání rovněž obsahuje novou kapitolu – Zajištění dalšího vzdělávání ukrajinských uprchlíků -, která představuje výsledky průzkumu OECD 2023, v jehož rámci byly shromážděny údaje o opatřeních přijatých zeměmi OECD k integraci ukrajinských uprchlíků do jejich vzdělávacích systémů.

Více informací najdete na webu Oecd.org.

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu/cs/