Éčka v potravinách, svět očima mravence a DNA na setkání vyučujících biologie

17. prosinec 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Daniš
Éčka v potravinách, svět očima mravence a DNA na setkání vyučujících biologie

V pátek 13. prosince 2019 proběhlo v Laboratorním centru Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati další setkání učitelů biologie ze středních škol Zlínského kraje. Tentokrát se na akci kabinetu sešlo více jak dvacet kolegů z mnoha různých škol včetně gymnázií. Program byl sestaven z přednášek vědeckých pracovníků univerzity, kteří mají ve svém oboru co do činění také s biologií.

První výstup měl doktor Rouchal se svou přednáškou „Po stopách DNA”. Dozvěděli jsme se nejen důležitá fakta o této látce, ale také spoustu historických zajímavostí. S napětím jsme sledovali cestu vedoucí k odhalení struktury DNA a jejího klíčového významu pro život. Známý příběh byl panem doktorem obohacen o technické podrobnosti a také o barvité vystižení charakteru jednotlivých postav.

Druhý výstup měla docentka Pachlová se svojí přednáškou „Éčka v potravinách”. Paní Pachlová zasvěceně hovořila o různých potravinách, jejich složení, vlastnostech a hlavně o látkách, které běžný spotřebitel zná jako tzv. éčka. Uvědomili jsme si, že se často jedná o látky potřebné k přípravě bezpečných potravin určitých vlastností s dodatečně dlouhou dobou spotřeby. Diskutovali jsme o kvalitě některých výrobků, jejich složení a ceně. V závěru jsme byli také ujištěni, že pravidla pro používání daných látek jsou velmi přísná a běžný spotřebitel se u kvalitních potravin nemusí bát jejich konzumace.

Třetí výstup začal profesor Koutný se svým tématem „Geneticky modifikované organismy”. Pan profesor hned na začátku zdůraznil, že genetickými manipulacemi jsou v podstatě také šlechtitelské postupy, které člověk provádí odedávna. V nynější době se vývoj vědy v tomto oboru velice zrychlil a možnosti manipulací s geny se velmi zjednodušily a rozšířily. Přesto, že je nutné dodržovat určitá pravidla daná zákony apod., v blízké budoucnosti se jistě geneticky modifikované organismy stanou zcela běžnými součástmi našich životů.

Poslední vystoupení měl připraveno docent Ponížil na téma „Svět očima mravence”. Hned od začátku jsme byli vyzváni, abychom si zkusili představit, jak je mravenec velký a jak jeho tělo funguje z fyzikálního hlediska. Pokoušeli jsme se porozumět vztahu mezi velikostí těla, jeho objemem a povrchem a také jsme odhadovali sílu, kterou je mravenec schopen vyvinout. Pan Ponížil nám připomenul některé pozapomenuté vzorce a hlavně nám názorně ukázal jejich smysl. Zábavnou formou jsme si připomněli analýzou vědeckého experimentu a také jsme se zasmáli několika vtipným poznámkám.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat pracovníkům univerzity za velmi příjemně a užitečně strávený den.

Pavel Daniš, vedoucí kabinetu Biologie/Přírodopis