DVPP jako inspirativní výzva pro vedení škol

28. leden 2021
Webináře
Autor článku: Jana Cenková
DVPP jako inspirativní výzva pro vedení škol

Dovolujeme si vás pozvat na společné jednání odborných panelů projektů Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Národního pedagogického institutu ČR a Komplexní systém hodnocení (KSH) České školní inspekce.

Téma panelu: DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL
Termín: 10. 2. 2021 od 8:30 do 15:20 (online na platformě ZOOM)

Jak konkrétně lze aplikovat v praxi kritéria kvalitní školy ČŠI? Co vám mohou přinést a jak pracovat s Příklady inspirativní praxe, které vznikají pod záštitou projektu ČŠI Komplexní systém hodnocení? Jak zjistit vzdělávací potřeby vašeho pedagogického sboru, jak vybrat vhodné formy profesního rozvoje a jaký vliv bude mít vhodně zvolené DVPP na výuku?

Využijte exkluzivní možnost pracovat s vybranými dosud nezveřejněnými Příklady inspirativní praxe a diskutovat s kolegy o konkrétních kritériích ČŠI.

Registrace je možná do 7. 2. 2021 v tomto odkazu.

Cíle jednání:

 • Představení vybraných příkladů inspirativní praxe, které vznikají v projektu ČŠI Komplexní systém hodnocení (KSH).
 • Diskuse v širším plénu k nastavení, realizaci a vyhodnocení kvality DVPP z pohledu projektu NPI ČR Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) v návaznosti na kritéria kvalitní školy ČŠI.

Program jednání:

 • 8:30 – 10:00
  Profesní rozvoj v datech ČŠI
  Ing. Dana Pražáková, Ph.D., metodik spolupráce KSH
  Distanční výuka – cesta k širší kolegiální podpoře a profesnímu rozvoji?
  RNDr. Marek Matura, Ph.D., Gymnázium Přírodní škola
  Kvalita DVPP a systémový přístup k DVPP ve škole
  Mgr. Monika Šimonová, týmová manažerka SYPO, KA 05 – Kvalita DVPP
  Mgr. Luboš Lisner, ředitel ZUŠ Praha
 • 10:10 – 11:40
  Diskuse ve skupinách k Příkladu inspirativní praxe „Čtyřkrokový systém podpory učitelů“ vzhledem ke zjišťování vzdělávacích potřeb učitelů a výběru vhodné formy profesního rozvoje.
  Diskuse ve skupinách k Příkladu inspirativní praxe „Pedagogové – klíč k úspěchu žáků“ vzhledem
  ke zjišťování vzdělávacích potřeb učitelů a výběru vhodné formy profesního rozvoje.
 • 12:10 – 13:40
  Diskuse ve skupinách k Příkladu inspirativní praxe „Čtyřkrokový systém podpory učitelů“ vzhledem k přenosu získaných poznatků a dovedností z DVPP do výuky a vyhodnocení jejich dopadu.
  Diskuse ve skupinách k Příkladu inspirativní praxe „Pedagogové – klíč k úspěchu žáků“ vzhledem k
  přenosu získaných poznatků a dovedností z DVPP do výuky a vyhodnocení jejich dopadu.
 • 13:50 – 15:20
  Závěry a doporučení k příkladům inspirativní praxe a ke kvalitě DVPP.

Před konáním odborného panelu zašleme všem přihlášeným odkaz k připojení, příklady inspirativní praxe a detailní program.