Druhé veřejné připomínkováni Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2020

15. listopad 2019
Management
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Druhé veřejné připomínkováni Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2020

Vážené dámy a pánové, děkujeme Vám za zaslané připomínky k první verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje na roky 2020 až 2023, jejichž vypořádání najdete v souboru přiloženém k tomuto článku.

Předkládáme Vám k veřejnému připomínkování 2. upravenou verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru. Vaše připomínky můžete opět odesílat na e-mail: radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz, až do 15. 12. 2019.

O tom, jakým způsobem budou všechny adresné připomínky vypořádány, Vás opět informujeme na těchto stránkách.

Ještě jednou děkujeme za všechny Vaše náměty, které jsou ve většině případů pro obsah dokumentu přínosem.

Za pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.

 

PhDr. Stanislav Minařík
vedoucí odboru

Ve Zlíně 15. 11. 2019

Připomínky 1 – vypořádání ke zveřejnění

DZ ZK 2020 – ver 02 – pro veřejné připomínkování

Formulářr pro připomínky_DZ ZK 2020