Druhé setkání učitelek a učitelů ICT na středních školách Zlínského kraje

5. únor 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Hrnčiřík
Druhé setkání učitelek a učitelů ICT na středních školách Zlínského kraje

Třicet učitelek a učitelů ICT, působících na středních školách na území Zlínského kraje, se setkalo v úterý 22. ledna 2019 na půdě Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Díky možnosti uspořádat toto setkání na půdě Fakulty aplikované informatiky mohly být do programu zařazeny i přednášky odborníků působících na této fakultě. Ing. Tomáš Juřena představil účastníkům setkání Programovací jazyky se zaměřením na výuku ve středních školách. Účastníci se tak mohli seznámit s jazyky, které byly vytvořeny za účelem výuky programování.

Přednáška Ing. Tomáše Sysaly, Ph.D. se zaměřila na Videomaping, jehož hlavním smyslem jsou projekce, které spolupracují s vybraným objektem a usilují o rozbití vnímání perspektivy u diváka. Pomocí projektorů lze zakřivit a zdůraznit jakýkoliv tvar, linii nebo prostor. Všechno se stává iluzí. Dozvěděli jsme se např., že pro přípravu kvalitní projekce je nutná předchozí znalost scény, často jsou vytvářeny 3D modely prostoru budovy nebo fasády domu, aby bylo docíleno dokonalého splynutí světelného divadla se scénou. Výsledek poté připomíná sekvence filmu, ve kterém se reálná kulisa prolíná s virtuálním dějem, např. z fasády domu se vynořují jednotlivé cihly, z oken se vyklánějí lidé a vylétají předměty, ze střechy stéká vodopád, atd. Vše bylo provázeno praktickými ukázkami, což umocnilo všechna odpřednášená fakta.

3D tisk a rychloběžné kamery – to byla témata přednášky Ing. Aleše Mizery, Ph.D. 3D tisk byl vysvětlen za pomocí praktických ukázek jako proces tvorby třídimenzionálních pevných objektů z digitálního souboru.

V poslední části setkání zavítal mezi účastníky proděkan FAI doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D., který informoval o možnostech studia na FAI, představil nabízené obory a specifika některých z těchto oborů.

Na závěr účastníci setkání diskutovali o výuce výpočetní techniky na středních školách a také o požadavcích vysokých škol na kompetence absolventů středních škol v dané oblasti vzdělávání, kteří se ucházejí o studium technicky v takto zaměřených vysokých školách.

Setkání přineslo celou řadu informací a umožnilo navázání kontaktů mezi učiteli ICT  z různých středních škol Zlínského kraje a také se zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Pavel Hrnčiřík, vedoucí sekce SŠ krajského pedagogického kabinetu ICT kompetence

OPVVV logo.png