Dotační titul MŠMT Voda Teplo

9. leden 2020
Autor/ka článku: Radim Sukop
Dotační titul MŠMT Voda Teplo

Výzva Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže – rok 2020 – TEPLO a VODA. Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 31. 1. 2020.

Více informací k vyhlášenému dotačnímu titulu naleznete ve Výzvě:

Soubory ke stažení