Dotace pro ZŠ a SŠ na mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky

2. březen 2022
Krajské a obecní školy
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Dotace pro ZŠ a SŠ na mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky

Na základě Rozhodnutí MŠMT č. MSMT-2393/2022-14 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost – bude poskytnuta účelová dotace základním školám (s výjimkou základní školy při zdravotnickém zařízení), středním školám a konzervatořím zřizovaným ÚSC.

Dotace je určena na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022, Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022, č.j. MSMT-33976/2021-3.

Oznámení o poskytnutí dotace bude na školy a konzervatoř odeslána v průběhu měsíce března.

Dotace je poskytována pod účelovým znakem 33 088.

Finanční prostředky budou poukázány se splatností 29. března 2022.