Dotace pro mateřské školy na pořízení učebních pomůcek

2. březen 2022
Krajské a obecní školy
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Dotace pro mateřské školy na pořízení učebních pomůcek

Na základě Rozhodnutí MŠMT č. MSMT-2390/2022-14 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje ro oživení a odolnost – bude mateřským školám zřizovaným ÚSC (s výjimkou mateřské školy zřizované při zdravotnickém zařízení) poskytnuta účelová dotace pod UZ 33 087.

Dotace je určena na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022, Národní plán obnovy – mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence: Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské školy na rok 2022, č.j. MSMT-33976/2021-3.

Oznámení o poskytnutí této dotace obdrží mateřské školy v průběhu měsíce března.

Platba bude poukázána dne 30. března 2022.