Doporučení SKAV školám k online výuce

6. duben 2020
Pedagogové
Autor/ka článku: SKAV, z. s.
Doporučení SKAV školám k online výuce

„Spojte se alespoň jednou týdně s každým svým žákem. Kde to nejde online, zvedněte telefon a zavolejte“, vyzývá všechny učitele seskupení organizací SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání), které zveřejnilo svá doporučení školám.

Stanovisko SKAV se vztahuje nejenom k online výuce v době vynuceného uzavření škol. Vybízí k systémovému a dlouhodobě udržitelnému využití zkušeností, které školský systém nyní nenadálým „skokem“ nabývá. SKAV zároveň varuje před návratem do dříve zajetých kolejí.

„V současné krizi vidí SKAV výjimečnou příležitost pro kvalitativní posun ve školství,“ říká výkonná ředitelka SKAV Silvie Pýchová a doplňuje: “je to šance posunout kvalitu vzdělávání vpřed, posílit individuální přístup ke každému žákovi a povzbudit přitom jeho touhu po vědění. A také vlastní odpovědnost za své učení, schopnost pracovat s pestrými zdroji a takzvanou studijní autonomii.“ Tuto oblast upravuje i 10. bod tzv. Desatera ve vzdělávání, které členové SKAV společně zformulovali.

Nezahlcujte, dávejte zpětnou vazbu a podněcujte zájem

„Krize jasně ukazuje na kvalitativní posun kompetencí potřebných pro současný život. Ze dne na den zůstali naši žáci i jejich učitelé doma. Ti, kteří jsou na požadavky moderní doby připraveni, mají výhodu. Ti nepřipravení tápou, situace je zaskočila. Je třeba podat jim pomocnou ruku. Dobrou zprávou je, že se tak na různých frontách děje. Pěkné příklady máme mezi členskými organizacemi“, uvádí Bořivoj Brdička, ve SKAV člen výkonného výboru a zástupce Jednoty školských informatiků.

„Každý problém má své řešení. Musíme chtít. SKAV doporučuje učitelům spojit se alespoň jednou týdně s každým z žáků. Technická omezení neomlouvají. Kde není reálné propojit se online, tam je většinou možné zavolat telefonem,“ doplňuje Silvie Pýchová.

Strategie 2030+ teď dává ještě větší smysl

Ve svém stanovisku SKAV vyzývá: uchopte krizi jako příležitost a posuňte školství do moderní doby. Otevřme oči, modifikujme zažité postupy. Přehodnoťme roli a schopnosti učitele…plné znění stanoviska naleznete v odkazu a souborech níže.

Zdroj: SKAV, z. s.