Doporučení pro čerpání přímých ONIV

28. březen 2021
Krajské a obecní školy
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Doporučení pro čerpání přímých ONIV

V příloze najdete starší doporučení pro čerpání přímých ONIV dle školského zákona.

K problematice financování antigenních testů ze strany škol a školských zařízení uvádí MŠMT, že v případě povinného testování zaměstnanců, (jež je dáno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví), lze tyto testy financovat z prostředků ONIV.

 

Soubory ke stažení