Doporučení k zabezpečení postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem

26. leden 2017
Metodické pokyny MŠMT
Autor/ka článku: Michal Duda
Doporučení k zabezpečení postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem

​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo ve spolupráci s klíčovými ministerstvy, zástupci zaměstnavatelů a odborových organizací Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, připravujícím se pro potřeby zaměstnavatele.

Přílohou doporučení jsou Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilého žáka a Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku pro zletilého žáka.

Doporučení je určeno žákům středních škol a jejich zákonným zástupcům, studentům vyšších odborných škol, zaměstnavatelům a dále pro informaci ředitelům středních a vyšších odborných škol a odborné veřejnosti.

Uvedené doporučení naleznete na webových stránkách MŠMT.

Doporuceni.pdf
III_A_vzor_dohoda_nezletileho_zaka_a_zamestnavatele.pdf
III_B_vzor_dohoda_plnoleteho_zaka_a_zamestnavatele.pdf