Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA

11. květen 2021
Společenské vědy a umění
Autor/ka článku: MŠMT
Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA

MŠMT zveřejňuje informaci o vydání českého překladu publikace IHRA Recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust. Mezinárodní aliance na památku holokaustu (IHRA) sdružuje vlády a odborníky, kteří se snaží celosvětově posilovat, rozvíjet a propagovat výuku, výzkum a vzpomínkové akce týkající se holokaustu a usilovat o splnění závazků Stockholmské deklarace z roku 2000.

Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA využívají odborných znalostí delegátů z více než 30 členských zemí a jejich cílem je poskytnout tvůrcům politik, odborníkům a pedagogům podklady, které jim pomohou:

  1. rozvíjet znalosti o holokaustu, přičemž zajistí správné individuální porozumění a přesné poznatky a zvýší povědomí o možných důsledcích antisemitismu;
  2. vytvořit poutavé výukové prostředí pro učení se o holokaustu;
  3. podporovat kritické a reflexivní myšlení o holokaustu, a to včetně schopnosti čelit jeho popírání a zkreslování;
  4. přispívat ke vzdělávání v oblasti lidských práv a prevence genocidy.

Kompletní Doporučení k učení (se) o holokaustu v souborech ke stažení.

Zdroj: MŠMT