Dodatek k OOP pro MZ – navýšení počtu opravných termínů pro konání didaktických testů a praktických zkoušek

29. duben 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Dodatek k OOP pro MZ – navýšení počtu opravných termínů pro konání didaktických testů a praktických zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává dodatek k opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-6, který navazuje na opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021 s č. j. MSMT-3267/2021-3 ve znění dodatku ze dne 14. dubna 2021. Opatření navyšuje počet opravných termínů pro konání didaktických testů a praktických zkoušek a možnost jejich konání v mimořádném termínu.

Tento dodatek k opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 28. 4. 2021.

Zdroj: MŠMT