Dodatečný výběr žákyň/žáků do 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia F. Schillera v Pirně

29. duben 2022
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Dodatečný výběr žákyň/žáků do 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia F. Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se uvolnila stipendijní studijní místa pro českou žákyni/českého žáka v 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

O přijetí se mohou ucházet žákyně/žáci, které/kteří navštěvují ve školním roce 2021/22 odpovídající ročník základní školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia v České republice. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou znalosti německého jazyka na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro 8. ročník, B1 SERR pro 9. ročník a B2 SERR pro 10. ročník.

Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte nejpozději do 6. 6. 2022 na adresu:

Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna
Dr. Tomáš Křenek
Seminarstr. 3
01796 Pirna
Deutschland

nebo elektronicky na e-mail: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de

V neformální přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/žákyně navštěvuje. K přihlášce přiložte kopie vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2021/22 a za předcházející ročník.

Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), anglického jazyka (test) a německého jazyka (test, ústní zkouška).

Předpokládaný nástup ke studiu v případě úspěšného vykonání přijímacích zkoušek: 29. 8. 2022 (počátek nového školního roku).

Pro další informace o výběrovém řízení a o binacionálním vzdělávacím projektu kontaktujte prosím českého studijního koordinátora:

Dr. Tomáš Křenek, tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75
e-mail: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de
www.schillergymnasium-pirna.de

 

Zdroj: MŠMT