Dodatečný výběr žáků do 7., 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

2. prosinec 2020
Autor článku: MŠMT
Dodatečný výběr žáků do 7., 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že ve školním roce 2020/21 jsou volná stipendijní studijní místa pro českého žáka/českou žákyni ke studiu v 7., 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky do 18. 1. 2021.

O přijetí se mohou ucházet žákyně/žáci, které/kteří ve školním roce 2020/21 navštěvují stejný ročník základní školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia v České republice. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou znalosti němčiny: základní úroveň pro 7. ročník, velmi dobré znalosti německého jazyka pro 8. ročník a výborné znalosti německého jazyka v případě přihlášky do 9. a 10. ročníku.

Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte do 18. 1. 2021 na adresu:

Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna
Dr. Tomáš Křenek
Seminarstr. 3
D-01796 Pirna
Deutschland

nebo elektronicky na e-mail: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de

V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/ žákyně navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky.

Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), německého a anglického jazyka (test, ústní zkouška).

Předpokládaný nástup ke studiu: 22. 2. 2021

Pro další informace o výběrovém řízení a o binacionálním vzdělávacím projektu kontaktujte prosím českého studijního koordinátora:

Dr. Tomáš Křenek, tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75, e-mail: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de

www.schillergymnasium-pirna.de