Dobrovolnictví v ČR i ve světě

3. květen 2023
Pro absolventy
Autor/ka článku: Martina Němcová
Dobrovolnictví v ČR i ve světě

Jako dobrovolníci můžete pomáhat potřebným lidem. Můžete se aktivně podílet na řešení společenských problémů. Je to zkrátka úžasná příležitost, jak dělat něco smysluplného. Zkušenosti získané v dobrovolnickém projektu se cení, ať už se pak vydáte jakýmkoli směrem. Budou se hodit do životopisu, neztratí se ani u přijímaček na vysokou školu.

Kde probíhají dobrovolnické programy?

Dobrovolnické programy probíhají téměř ve všech zemích světa. Jako dobrovolník tedy můžete pracovat kdekoli, kde existuje organizace, která vás přijme na svůj projekt. Existují programy pořádané Evropskou unií v zemích EU, dobrovolnické projekty v USA, Kanadě, Japonsku, Rusku… Speciální programy probíhají také v zemích třetího světa, pomáhat můžete v afrických zemích, Indii, Mongolsku…   Na pobyt můžete vyrazit téměř kdykoli. Krátkodobější projekty probíhají často v době letních prázdnin, dlouhodobé po celý rok. Pobyty mají různou délku: krátkodobé trvají 2 až 3 týdny, dlouhodobé 3 až 24 měsíců.

Podmínky účasti

Většina projektů je podmíněna dosažením 18 let, na některé se mohou hlásit i mladší zájemci (od 16 let). Projekt Evropská dobrovolná služba je omezen horní věkovou hranicí 30 let. Vhodná je komunikativní znalost jazyka země, do níž jedete, u krátkodobých projektů do většiny zemí stačí angličtina. Odborné znalosti a zkušenosti jsou vždy výhodou, nemusejí být nutnou podmínkou. Někdy však mohou rozhodovat o vašem přijetí či nepřijetí do programu.

Druhy dobrovolnické práce

Dobrovolná práce probíhá v mnoha různých oborech. Nejčastěji jde o činnost v sociální oblasti (s dětmi, s postiženými…), v oblasti péče o životní prostředí (ekofarmy, přírodní rezervace…) a kultury (obnova památek, kulturní akce…). Při přihlašování na některé projekty po vás může být požadován motivační dopis a někdy také reference dokazující vaši praxi v oboru – to platí většinou pro projekty v sociální oblasti.

Pracovní podmínky

Dobrovolník za svou práci není placen. Od organizace, pro niž pracuje, má však téměř vždy hrazeno ubytování a stravu, často také aktivity ve volném čase. U delších projektů dostává dobrovolník také kapesné a mívá hrazeno pojištění. Náklady na cestu mohou být také placeny organizací, záleží však na typu projektu.

Dobrovolnictví v České republice

Dobrovolník

Servisní a informační portál o dobrovolnictví v České republice. Internetové centrum pro zveřejňování a vyhledávání informací týkajících se dobrovolnictví ať už na lokální, regionální, národní či mezinárodní úrovni, dobrovolnická burza, poradna.

Na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti dobrovolnictví a také pro prezentaci dobrovolnických aktivit v zahraničí vznikly cizojazyčné stránky www.volunteer.cz. Zájemci zde naleznou přehled dobrovolnických organizací, nabídku aktuálních projektů, do kterých se mohou zapojit, názory jiných dobrovolníků a rady, jak být užitečným, čeho se vyvarovat nebo jak si vybrat vhodnou organizaci.

Pro organizace Dobrovolnik.cz nabízí možnost prezentovat svoje aktivity, získat přehled o aktuálních událostech, vzdělávacích akcích a grantových příležitostech v tomto oboru a vzájemně si vyměňovat zkušenosti v oblasti práce s dobrovolníky.

www.dobrovolnik.cz

Hestia

Hestia funguje jako centrum pro dobrovolnické projekty jak v rámci celé České republiky, tak i pro zahraničí, kdy může být vysílající organizací.

Hestia – Národní dobrovolnické centrum realizuje aktivity pro profesionály z oblasti dobrovolnictví a neziskového sektoru, firmám nabízí aktivity podporující dobré vztahy byznys sektoru s místní komunitou a sociální odpovědnost firem, studentům a veřejnosti nabízí knihovnu s unikátní literaturou o problematice dobrovolnictví.

www.hest.cz

Ministerstvo vnitra ČR

Oblast dobrovolnictví spadá do kompetence Ministerstva vnitra. Na jeho stránkách v sekci Dobrovolnická služba naleznete základní informace o dobrovolnictví, a to zejména v odkazu Časté otázky a odpovědi. Jsou zde ke stažení i důležité dokumenty o dobrovolnické službě Jedním z nich je i Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě.

www.mvcr.cz

Dobrovolnictví v zahraničí

V rámci dobrovolnických činností (bývalá Evropská dobrovolná služba) máte možnost vyrazit na 2-12 měsíců do zahraničí a jako dobrovolník pracovat v neziskové organizaci (nebo státem zřizované organizaci). Dobrovolnické činnosti jsou financovány z grantového programu Erasmus+ Mládež.

Co jsou to Dobrovolnické činnosti / EDS?

Dobrovolnická činnost či Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Dobrovolnická činnost je od roku 2018 nová aktivita programu Erasmus+ vycházející z původní aktivity programu Evropská dobrovolná služba (EDS).

Požadovaná kritéria: Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let, který má trvalé bydliště v EU nebo v partnerské zemi.

Individuální: zapojen je pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost k začlenění do místní komunity.

Skupinová: umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Může se účastnit až 30 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích.

www.eurodesk.cz/dobrovolnictvi

Evropský dobrovolník

Evropský dobrovolník je kampaní programu Evropského sboru solidarity, který náleží pod Evropskou unii. Evropský sbor solidarity mladým lidem umožňuje získat cenné zkušenosti a pracovat jako dobrovolník v zemích Evropy i mimo ni. V České republice je program administrován Domem zahraniční spolupráce.

Kam můžu vyjet?

V rámci Evropského sboru solidarity můžete dobrovolničit v celé Evropě, včetně ČR. Kromě toho můžete vyjet i do dalších zemí mimo Evropu jako je Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina nebo Sýrie.

Na jak dlouho?

Příležitost sbírat zkušenosti prací na plný úvazek (30 – 38 hodin týdně) máte po dobu 2 – 12 měsíců. Pro mladé lidi se specifickými potřebami a ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou být zavedeny dobrovolnické aktivity od 2 týdnů do 2 měsíců.

Co tam budu dělat?

Projekty Evropského sboru solidarity se týkají širokého spektra témat. Záleží jen na tom, co vás zajímá a čemu se chcete věnovat. Baví vás fotit a natáčet videa? Pak můžete pomáhat neziskovkám s jejich PR. Můžete vést sportovní kroužek pro děti, učit cizí jazyky, pečovat o lidi se zdravotním postižením, nebo třeba pomáhat na místě, které zasáhla přírodní katastrofa.

Kolik mě to bude stát?

Náklady na účast v dobrovolnických projektech jsou hrazeny z prostředků Evropské unie. Budete mít hrazeno cestovné, ubytování, stravu, zdravotní pojištění a ještě dostanete kapesné.

Musím umět cizí jazyk?

Dokonalou angličtinu po vás nikdo vyžadovat nebude, stačí, pokud se dokážete anglicky nebo jazykem dané země domluvit na velmi základní úrovni. Pokud zůstanete déle než dva měsíce, můžete během svého pobytu navíc absolvovat klasický nebo online jazykový kurz.

Jaké jsou projekty?

Aktuální nabídku dobrovolnických projektů najdete v online databázi Evropského sboru solidarity, do které získáte přístup po registraci.

Spojte se s konzultanty

Zastavte se na Info Desku v sídle Domu zahraniční spolupráce Na Poříčí 4, Praha 1, který má v České republice administraci programu na starosti. Telefon je +420 221 850 100

Pokud to máte do Prahy daleko, se svými dotazy se můžete obrátit na naše regionální konzultanty. Jejich seznam najdete na stránkách kampaně.

Využít můžete také e-mailovou adresu evropskydobrovolnik@dzs.cz nebo infolinku 221 850 100.