Do projektu za 200 milionů se zapojí řada odborných škol

21. prosinec 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Helena Mráčková
Do projektu za 200 milionů se zapojí řada odborných škol

Přes 200 milionů korun bude využito ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách Zlínského kraje prostřednictvím projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II). Projekt, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, bude probíhat v období leden 2021 až listopad 2023.

„Klíčové aktivity jsou zaměřeny na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, podnikavosti, na rovné příležitosti ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích pedagogických pracovníků, kariérové poradenství či prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků zejména formou vzdělávání, síťování, sdílení a předávání zkušeností. Do projektu je zapojeno 44 partnerů, mezi nimiž figurují zejména střední odborné školy – jak krajské, tak církevní i soukromé – dále Univerzita Tomáše Bati, ale také například Hvězdárna Valašské Meziříčí, Krajská hospodářská komora a další subjekty Zlínského kraje“ sdělila Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro školství a kulturu.

Zlínský kraj se na financování projektu za 203 180 300 korun podílí 5 procenty, deset procent činí příspěvek státu, jinak většinu (85 procent) nákladů pokrývá dotace EU.

Zdroj: Zlínský kraj