Dnešek je Mezinárodním dnem vzdělání

24. leden 2023
Aktuality
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Dnešek je Mezinárodním dnem vzdělání

Na dnešní den připadá Mezinárodní den vzdělání, který byl v roce 2018 ustaven Organizací spojených národů s cílem poukázat na to, jak je vzdělání důležité pro mírové snahy a udržitelný rozvoj.

„Právo na vzdělání je lidským právem, vzdělání je cestou k prosperitě a jeho poskytování je odpovědností veřejných institucí, zejména státu,“ říká u příležitosti dnešního dne ministr školství Vladimír Balaš.

Právo na vzdělání je zakotveno ve všeobecné deklaraci lidských práv OSN z roku 1948. Z ní je odvozeno též právo na vzdělání obsažené v Listině základních práv a svobod v České republice. Zajištěním tohoto práva se zabývá Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu – UNESCO, která v tento den pořádá akce po celém světě.

 

Zdroj: MŠMT