Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ZK pro období 2008 – 2010

16. duben 2008
Dlouhodobé koncepce a záměry
Autor/ka článku: Martina Němcová
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ZK pro období 2008 – 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje (2008) je již v pořadí třetím koncepčním dokumentem, který je zpracován na základě ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a navazující vyhlášky č. 15/2005 Sb.

Vychází ze strategických směrů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007 a jeho aktualizovaný obsah přirozeně navazuje na předchozí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje (2006). Na principu kontinuity odráží průběžné změny ve vymezené oblasti vzdělávání od vzniku kraje a predikuje vývoj v dalším období, odlišuje trvalé trendy ve vývoji vzdělávací soustavy od dočasných výkyvů.

Soubory ke stažení