Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ZK pro období 2006 – 2008

14. červenec 2006
Dlouhodobé koncepce a záměry
Autor/ka článku: Martina Němcová
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ZK pro období 2006 – 2008
​Text a přílohy Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje (2006), který byl 22. března 2006 schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0268/Z11/06, je ke stažení v přiloženém souboru.