Dlouhodobé koncepce a záměry

Dlouhodobé koncepce a záměry
Hlavní směry revize RVP mají řadu pozitiv i negativ

Hlavní směry revize RVP mají řadu pozitiv i negativ

Ještě týden běží veřejné připomínkování Hlavních směrů revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dokument vypracoval Expertní panel a je základem pro kompletní tvorbu revidovaného RVP. EDUin vybírá podstatné plusy i minusy, které Hlavní směry mají….