Digitální učení nově

16. září 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jiřina Juřičková
Digitální učení nově

Gymnázium a Jazyková školy Zlín je partnerskou školou nově běžícího projektu Erasmus+ probíhajícím v období 01. 03. 2021 – 28. 02. 2023, který je zaměřen na tvorbu digitálních učebních materiálů v matematice, geografii, chemii a španělském jazyce.

Projekt DIGI SCHOOL reaguje na výzvu 2020 programu Erasmus+ Evropské komise a jeho cílem je vytvořit digitální učební materiály, které budou použity k větší personalizaci výuky (žák si dané téma studuje svým vlastním tempem, vrací se, kdy a kam potřebuje), případně k opakování a procvičování učiva.

V projektu vznikají interaktivní materiály využívající možností platforem TEDed, Nearpod, Kahoot!, Wordwall, Padlet, Canva a dalších. S využitím platforem a jejich možnostmi byli seznámeni všichni zájemci z řad pedagogů školy.