Digitální technologie v práci kariérového poradce

4. říjen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Digitální technologie v práci kariérového poradce

AKCE JE ZDŮVODU NEMOCI LEKTORKY ZRUŠENA. Představují pro Vás digitální technologie výzvu, jak rozšířit možnosti svého působení v roli kariérového poradce? A/nebo představují digitální technologie překážku, kterou byste rádi  zdolali či jste různými vlivy nuceni ji překonat? Rádi byste našli prostor, ve kterém můžete zkušenosti s využitím digitálních technologií při poskytování kariérového poradenství sdílet?

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na další setkání školních kariérových poradců, zváni jsou všichni pedagogičtí pracovníci, případně širší odborná veřejnost, která působí v oblasti kariérového poradenství na školách ve Zlínském kraji.

S lektorkou Ing. Zuzanou Freibergovou (věnuje se výzkumu, publicitě, poskytování kariérového poradenství, stála při vzniku Asociace výchovných poradců, z. s., Asociace vysokoškolských poradců, z.s., Asociace bilanční diagnostiky, z.s., působí ve Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj a v Národním vzdělávacím fondu) se budeme věnovat tématu Digitální technologie  v práci kariérového poradce.

Tématu se budeme věnovat v sekci Kariérové poradenství platformy Sborovna v úterý 11. října 2022 od 14 hod.

Místo: 22. budova, J. A. Bati 5520, Zlín

Bližší informace k setkání jsou součástí Pozvánka_Sborovna_KP_11102022

Svou účast potvrďte, prosím, prostřednictvím, termín přihlášek je prodloužen do 7. října 2022 Formuláře k přihlášení

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR_11102022

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.