DIGI roadshow ve Zlíně

13. září 2023
Informatika
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
DIGI roadshow ve Zlíně

Národní pedagogický institut ve Zlíně zve učitele základních a středních škol v úterý 29. září 2023 od 14 hodin na další DIGI roadshow. Cílem je podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí.

Proč je důležité rozvíjet digitální kompetence napříč obory? Jak tyto kompetence souvisejí a nesouvisejí s informatikou? Přijďte s námi řešit problémy, vyprávět a poslechnout si příběhy škol. A také sdílet své zkušenosti ve vašem kraji i v celé České republice.

Kdy: v úterý 26. září od 14 hodin
Kde: v krajských pracovištích NPI ČR

Program

14.00–14.15 Zahájení na krajských pracovištích (uvítání účastníků, informace o akci)

14.15–14.45 Zahájení DIGI roadshow, se vstupním příspěvkem vystoupí Zbyněk Filipi za Plzeňský kraj a pohovoří o důležitosti digitalizace ve vzdělávání v kontextu neustále se měnícího světa kolem nás.

14.45–17.25 Společný program, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)

Ve Zlíně se uskuteční tyto workshopy:

Jovanka Rybová – Pohádka a moderní technologie (Červená Karkulka)

Je pohádka v dnešním světě stále aktuální? Lze ji propojit s technologiemi? Samozřejmě, že ano. Na známých pohádkách si ukážeme, jaká nebezpečí nás mohou potkat jak v reálném, tak online větě. Seznámíme se s technologiemi, které nám pomohou se se situací vyrovnat, chovat se bezpečně a najít řešení.

Milena Tunkerová – Digitální kompetence pro žáky

Čas věnujeme praktickým ukázkám zavádění digitálních kompetencí do života školy z pohledu pedagoga s důrazem na žáka. Účastníci si prohloubí povědomí o důležitosti digitálních kompetencí a jejich začleňování do výuky a možnosti, které nám tyto kompetence dávají při práci s žáky s podpůrnými opatřeními a sníženými výstupy.

17.25–18.00 Závěr, diskuze

Akce i veškerá podpora projektu jsou zdarma.

Více informací najdete na webu www.evize.edu.cz/digiroadshow.
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu
 www.revize.edu.cz/digiroadshow#prihlaseni.