DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol: Digihračky v informatice

5. duben 2024
Informatika
Autor/ka článku: Marta Fleischhansová
DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol: Digihračky v informatice

S novou informatikou se nám do škol dostalo mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na DIGI roadshow 16. dubna ve Zlíně se tentokrát zaměříme na smysluplné využití těchto učebních pomůcek zábavnou formou v informatice. Vyzkoušíme si tradiční i netradiční aktivity pro rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby škola byla stále hrou. V jednotlivých workshopech se zaměříme na sdílení příkladů dobré praxe z výuky. Budeme společně sdílet zkušenosti s využíváním těchto pomůcek (co se daří, co se nedaří), včetně péče o ně.

Harmonogram:

14:00–14:15 Zahájení na krajských pracovištích (uvítání účastníků, sdělení harmonogramu akce, průběhu akce)
14:15–14:35 Celostátní zahájení DIGI roadshow
14:35–17:00 Společný program, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)
17:00–17:20 Výstup z krajských pracovišť
17:20–18:00 Závěr, diskuze

Účastníci se seznámí s možnostmi využití nejrůznějších učebních informatických pomůcek. Na vlastní kůži si vyzkouší aktivity s digihračkami, porozumí naplnění výstupů RVP v informatice. Pochopí rozdíl mezi účelným a neúčelným využitím těchto nástrojů v hodinách informatiky.

Více informací najdete na: https://revize.edu.cz/digiroadshow
Přihlásit se můžete na tomto odkazu: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=108231&operace=detail
Videopozvánka: https://youtu.be/yia6OGFuPoI