DIGI roadshow pro učitele prvního stupně základních škol

28. únor 2023
MŠ a 1. stupeň ZŠ
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
DIGI roadshow pro učitele prvního stupně základních škol

Jak na změny výuky nové informatiky u vás ve škole? Přijďte si o tom popovídat v úterý 21. března na krajské pracoviště NPI ČR. Národní pedagogický institut ČR organizuje další DIGI roadshow s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí. Akce proběhne prezenčně souběžně na všech krajských pracovištích NPI ČR 21. března 2023 od 14 hodin.

Učíte už podle nových RVP nebo se na to chystáte a hledáte inspiraci? Potřebujete zpětnou vazbu k přípravě na výuku? Chcete si sami vyzkoušet aktivity do hodin? Nevyznáte se v nabídce podpory při zavádění změn? Máte zájem probrat změny v digitální oblasti s kolegy a odborníky?

DIGI roadshow vám umožní ověřit si přípravu na výuku podle upraveného ŠVP, účastníci si na vlastní kůži vyzkouší zajímavé aktivity do hodin informatiky i aktivity pro rozvoj digitálních kompetencí žáků. Na setkáních se otevře prostor pro diskuzi s ostatními učiteli 1. stupně v daném kraji, kteří už mají první kroky za sebou, i s našimi krajskými odborníky (lektory, krajským ICT metodikem, IT guru, konzultantem ŠVP).

Program

14:00–14:10 Zahájení
14:10–15:00 Vystoupení prof. RNDr. Ivana Kalaše, Ph.D., autora informatiky s Emilem (dotazy účastníků)
15:00–17:00 Společný program – prezentace, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)
17:00–17:45 Společný závěr, diskuze

Dozvíte se, co se nedařilo, na co si dát pozor, co naopak funguje. Školy, které už revize zavádějí, s vámi budou sdílet své zkušenosti. Naši odborníci vám odpoví na vše, co vás zajímá. Akce i veškerá podpora projektu jsou zdarma.

Kompletní informace

Přihlášení

 

Zdroj: NPI, www.npi.cz