Didaktika biologie: inspirace z Německa

11. září 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Daniš
Didaktika biologie: inspirace z Německa

V pondělí 9. září 2019 proběhlo ve Zlíně další setkání středoškolských učitelů působících na území Zlínského kraje. Místem setkání byla tentokráte Střední škola gastronomie a obchodu Zlín. Setkání bylo realizováno vedením krajského pedagogického kabinetu Biologie/Přírodopis v rámci klíčové aktivity projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje”.

Celkem 15 pedagogů mělo zájem dozvědět se více o výuce biologie na střední škole v Německu, konkrétně v Berlíně. Lektorem byl Mgr. Ondřej Sucháček, který vystudoval v České republice obor učitelství biologie a tělesná výchova a nyní působí na německém gymnáziu. Pan Sucháček nejprve povídal o sobě a okolnostech, které ho zavedly až na jeho působiště. Velmi zajímavé byly pro české učitele informace, jaké podmínky musí splnit člověk, který chce v Německu vyučovat. Dá se říci, že po ukončení vysokoškolského studia musí budoucí učitel absolvovat náročnou přípravu pod vedením zkušených kolegů. Teprve po úspěšném zakončení této přípravy se může nakonec učitelem stát. Náš lektor navíc musel složit požadovanou úroveň jazykové zkoušky z německého jazyka.

V další fázi povídání proloženém dotazy přítomných pan Sucháček vysvětlil, jak to vůbec na střední škole v Německu funguje. Probrali jsme základní kurikulární dokumenty a hlavně německé pojetí didaktiky biologie. Výuka je u našich sousedů určitě více orientovaná na žáka, přičemž je snaha o jeho maximální aktivizaci. Tomu samozřejmě odpovídají i požadavky a rozsah probíraného učiva. I když nelze vše přenést do naší každodenní praxe, všichni přítomní si určitě odnesli pár nápadů, které by mohly obohatit výuku biologie také u nás.

S velkou chutí pan Sucháček předvedl několik možností, jak problémově učit určité biologické téma, např. v rámci ekologie tzv. sukcesi. Společně s ním jsme sledovali, jak němečtí žáci pod vedením učitele přistupují k zadaným úkolům. Prodiskutována byla také otázka diagnostiky znalostí a dovedností žáků a jejich hodnocení. Tímto jsme plynule přešli do širší diskuze, v níž jsme probírali nakonec naše vlastní školní vzdělávací programy a způsoby jejich naplňování ve výuce. Shodli jsme se, že nakonec jsou naši i němečtí žáci víceméně stejní a že každý z nás učitelů řešíme mnohdy velmi podobné problémy.

Naše setkání jsme zakončili potleskem pro pana Sucháčka, s nímž jsme prožili zajímavý den se spoustou inspirace do další práce.

Mgr. Pavel Daniš, vedoucí krajského pedagogického kabinetu Biologie/Přírodopis

OPVVV logo.png