Deváťáci v Otrokovicích zažili o víkendu přijímačky nanečisto

30. leden 2024
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Lenka Vaculová
Deváťáci v Otrokovicích zažili o víkendu přijímačky nanečisto

Nenechat se vystresovat, dokázat se soustředit na výsledek a zhodnotit všechny nabyté znalosti. To si dává za cíl projekt města Otrokovice zaměřený na žáky devátých tříd základních škol nejen z Otrokovic, ale celého Zlínského kraje.

Odbor školství a kultury Městského úřadu Otrokovice ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Otrokovice a lektory z platformy Deváťák.cz spustili v rámci podpory kariérového poradenství ve školách projekt, který zajišťuje specializovanou výuku zaměřenou na úspěch u přijímacího řízení na střední školy.

Žáci měli možnost přihlásit se k přípravě na přijímací řízení na střední školu. Od loňského roku se tak jedenkrát týdně schází v prostorách SPŠ Otrokovice a připravují se na své vysněné budoucí povolání formou testovacích úloh. Vyvrcholení všech příprav proběhlo o víkendu, kdy se konalo testování přijímacího řízení na nečisto. Žáci tak měli možnost prověřit své dosavadní znalosti v oblasti matematické gramotnosti a jazykových dovedností. Zároveň se simulovalo přijímací řízení, které budou absolvovat v dubnu letošního roku.

Někteří žáci by podle testů uspěli u příjímacího řízení již nyní a tak své vědomosti mohou jen oprašovat a utužovat. Jiní vědí, že do ostrých zkoušek před sebou mají ještě spoustu práce. „Díky včasné přípravě přichystané lektory zaměřujícími se na strategii přijímacích zkoušek jsme schopni pomoci otrokovickým žákům dostat se na prestižnější střední školy, které často mají na studenty více požadavků. Navíc tím zvyšujeme zájem žáků o studium na středních školách a jednotlivých oborech v Otrokovicích,“ sdělila vedoucí odboru školství Barbora Galatík Šopíková.

Zdroj: Městský úřad Otrokovice