Děti ze ZŠ Ostrožská Lhota poznávají řemeslo

24. listopad 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: pedagogové ZŠ Ostrožská Lhota
Děti ze ZŠ Ostrožská Lhota poznávají řemeslo

Řemeslo má zlaté dno, tvrdí známé přísloví. V základní škole v Ostrožské Lhotě si plně uvědomujeme pravdivost těchto slov. Navázali jsme tedy spolupráci s SOŠG Staré Město v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. – Sdílené dílny. Covidová pauza nás neodradila a vzájemnou spolupráci jsme v tomto školním roce opět obnovili. Naši žáci ze 7. a 9. ročníku navštívili odborná pracoviště SOŠG v Uherském Hradišti. Práce, kterou si žáci mohli vyzkoušet, se jim velmi líbila a mistři byli s jejich výkonem nadmíru spokojeni.

Chtěli jsme však přenést odbornost výuky a znalosti odborníků do naší školy, pro naše žáky. Při diskusi s vedením školy a mistry odborného výcviku vyplynulo, že se v době před „covidem“ uvažovalo o výjezdech mistrů do škol, kde se znovu obnovila technická výchova. Potěšilo nás, že se naše myšlenky sešly, a proto jsme navrhli realizaci tohoto nového projektu v naší škole.

Na konci školního roku se proto sešlo vedení obou škol a učitelé praktické výchovy se všemi dílenskými mistry, aby se dohodli na uskutečnění společného projektu, jenž jsme si nazvali POZNÁVÁME ŘEMESLO.

V průběhu prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce dílen tak, aby se žákům dobře pracovalo. I proto jsme se v přípravném týdnu sešli v odborných pracovištích SOŠG v Uherském Hradišti, kde jsme vytvořili předběžný časový plán a náplň projektu. Shodli jsme se, že cílem je naučit žáky praktickým dovednostem v technické výchově a inspirovat je k výběru budoucího povolání.

Předběžně jsme naplánovali sedm výjezdů, z nichž již dva proběhly. Žáci se v průběhu realizace dozví základní informace o používaném materiálu, možnostech jeho zpracování i způsobech práce s ním. První výjezd mistrů s učni do naší školy proběhl v září. Toto setkání bylo určeno pro žáky 4. a 5. ročníku. Mistr dřevodílny pan Mgr. Umlauf seznámil žáky s možnostmi zpracování různých druhů dřeva. Za pomoci učňů si žáci nařezali potřebný materiál k výrobě obalu na květináč. Nařezaný materiál dále opracovali smirkovým papírem, pomocí lepidla na dřevo slepili a nakonec natřeli lazurou. Atmosféra při výrobě byla úžasná, všichni se snažili a odnášeli si domů kromě krásných zážitků a nových zkušeností, velmi pěknou dekoraci do domácnosti.

V říjnu absolvovali dílny žáci z 6. ročníku, kteří se učili zpracovávat různé druhy drátů. V úvodu hodiny pan Mgr. Dominik seznámil žáky s učebními obory, ve kterých se na SOŠSG Staré Město mohou vyučit. Poté představil žákům drátěný materiál, se kterým budou pracovat. Za pomoci učňů si žáci odměřili dva různé typy drátů, ze kterých žáci vyrobili háčky. Přes prvotní problémy s měřením všichni nakonec výrobu háčků zvládli. Jako bonus si mohli vyrobit hlavolam. V průběhu práce zahrnovali pana mistra i učně řadou dotazů, ze kterých bylo patrné, že je tato práce zaujala. Projevený zájem pana mistra velmi potěšil a za takto nadšenými žáky se bude rád vracet.

V dalších měsících čeká žáky z 8. ročníku práce se dřevem a kovem a výroba věšáků. Pro žáky 6. a 8. ročníku si mistři připravili práci s elektrotechnickým materiálem a pájení a pro 4. až 9. ročník údržbu jízdních kol a koloběžek.

Naši žáci jsou nadšení. Rádi pracují s různými materiály. Někteří neměli nikdy možnost mít v ruce pilník či kladívko. Vrhají se do práce s elánem a plni očekávání, co nového jim setkání s mistry a učni přinese. Věříme, že tento projekt pomůže motivovat žáky k technickým činnostem s různými materiály a ukáže jim další možnosti jejich možného uplatnění v reálném životě.