Děti z mateřských a základních škol budou rozvíjet své znalosti

11. prosinec 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Romana Pastuszková
Děti z mateřských a základních škol budou rozvíjet své znalosti

Pět základních a mateřských škol z obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice se zapojilo do projektu Zlínského kraje, který na vzdělávací programy poskytl takřka 250 tisíc korun. Aktivity budou probíhat přibližně jeden a půl roku  a jejich hlavním cílem je rozvoj polytechnického vzdělávání.

Rada města Otrokovice schválila uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem při realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. Řídit a koordinovat projekt bude odbor školství a kultury Městského úřadu Otrokovice. „Zapojily se tři mateřské a dvě základní školy. MŠ a ZŠ Halenkovice, MŠ Komárov a MŠ Otrokovice a ZŠ Tlumačov,“ vyjmenovala vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková.

V rámci navrženého harmonogramu aktivit byly stanoveny vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, výuka žáků základních škol ve vybraných programech, vzdělávací program Malá technická universita, úvod do polytechnického vzdělávání: stavitelství,  vzdělávací program Malá digitální universita, úvod do digitálního světa, prožitkem, názorně a jednoduše, digitální technologie nejsou ani dobré ani zlé  a zážitková pedagogika pro pedagogy mateřských škol. „Harmonogram aktivit budeme posouvat podle potřeb zapojených škol. Budeme komunikovat se školami a harmonogram případně upravovat,“ řekla Barbora Šopíková.

Projektový tým čeká celá řada úkolů. „Hlavním úkolem je celkové řízení projektu a v jeho rámci budeme vykonávat dílčí činnosti. Čeká nás například průběžné projednávání a zapracovávání změn, vyhodnocování připomínek, zajišťování publicity, zpracovávání průběžných zpráv apod.,“ přiblížila Barbora Šopíková. Závěrem uvedla, že momentálně probíhají přípravy a administrativní úkony. Zahájení projektu se uskuteční v říjnu 2021 a ukončen bude v květnu 2023.