Děti v digitálním světě: Kde jsou hranice?

24. srpen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Mojra.cz

Pro nás dospělé je typickým znakem dnešní doby uspěchanost a všudypřítomný stres. Děti a dospívající vnímají současný svět především jako dobu digitální. V online světě jsou jako doma a ať už se nám to líbí nebo ne, digitální technologie se postupně stávají součástí všedních dní téměř každého z nás. A nemusí to být nutně špatně – pokrok v této oblasti přináší mnoho dobrého, moderní technologie náš život mohou značně ulehčit. Jenže stejně jako v jiných oblastech života, i zde platí, že všeho moc škodí a měli bychom si dávat pozor na extrémy. Jak efektivně nastavit hranice pro používání digitálních technologií u dětí?

Vyhněte se extrémům

Kolik času u počítače je hodně? Kdy během dne dát dětem prostor pro online aktivity? Na tyto otázky se těžko hledá jednoznačná odpověď. V každé rodině mohou být pravidla nastavena trochu jinak v závislosti na věku i počtu dětí a rodinném režimu. V rodinách se ale často objevují dva extrémy, které nejsou příliš efektivní a obvykle nadělají více škody než užitku.

Dělejte si, co chcete!

V mnoha rodinách se čas strávený u obrazovky nijak neřeší. Rodiče o digitální aktivity svých dětí nemají příliš zájem a tak si vše regulují samy děti.

To může být problém zejména u mladších dětí.  Internet je totiž nejen nepřebernou studnicí informací, ale také místem, kde se nachází notná dávka pro děti nevhodného obsahu a dezinformací. Děti si také často neuvědomují citlivost a cenu svých osobních údajů a mohou je na internetu zveřejnit nebo je předat nesprávným lidem. Proto je velmi důležité s dětmi o jejích online aktivitách hovořit, učit je kritickému myšlení a dbát na jejich soukromí.

Na sociálních sítích, digitálních hrách či internetu jako takovém si lze vypěstovat závislost. Pokud vaše dítě omezilo všechny ostatní aktivity, čas strávený před monitorem se stal jeho jedinou radostí a středobodem života, je na čase zbystřit.

Počítač, telefon nebo tablet? Neexistuje!

Druhým extrémním řešením je kompletní zákaz všech digitálních technologií.

Snaha dítě od digitálních technologií úplně a zcela odstřihnout obvykle není příliš efektivní. Během svého života se dítě s počítačem či telefonem určitě setká, v mnoha školách jsou e-learningy součástí výuky, znalost práce s pc je vyžadována také na mnoha pracovních pozicích. Úplné odstřihnutí digitálních technologií tak může být spíše kontraproduktivní, dítě bude ochuzeno o výhody, které nové technologie poskytují a nepřiměřeně přísná pravidla mohou být zdrojem hádek a nepochopení v rodině.

Jak nastavit pravidla?

Jak tedy pravidla, co nejefektivněji nastavit tak, aby byly spokojené děti i rodiče? Jak začlenit digitální technologie do života bez toho, aniž by byl narušen chod rodiny nebo hodnoty, které rodina vyznává?

Společná diskuze

Velmi důležité je o pravidlech s dětmi mluvit. Ukazuje se, že děti spíše dodržuj pravidla a hranice, na jejichž vytváření se samy podílejí. Zkuste si s dětmi promluvit o tom, že je potřeba čas u obrazovek zkrátit, nechte je navrhnout časové omezení nebo jim poskytněte výběr z vícera možností.

Nezapomínejte také na vysvětlení. Příkazy a zákazy, kterým děti nerozumí nebo jim nedávají smysl, nebudou příliš efektivní. Mluvte s dětmi o možných rizicích online světa, naučte je rozpoznávat potenciální nebezpečí na internetu, veďte je ke kritickému přemýšlení.

Pestrost aktivit

Často pomáhá, když mají digitální aktivity své jasné místo v průběhu dne. Děti často potřebují režim, nějakou jistotu, o kterou se mohou opřít. Ideální je, když přesně vědí, kdy je čas na školní povinnosti a kdy prostor pro zábavu. Důležité je, aby volný čas dokázaly naplnit různě a aby jej celý nevyplňovalo právě pouze brouzdání internetem nebo hraní počítačových her.

Dospěláci, je to i na vás!

Děti dospělé moc rády napodobují, jste jejich vzory, měřítkem, jak to dělat správně. Pokud tedy v každé volné chvíli sáhnete po telefonu a večery budete trávit scrollováním na sociálních sítích nebo hraním miniher, dítě se naučí, že právě to je ten ideální způsob trávení volného času. A napodobí vás. Ukažte mu proto, že se dá nuda zahnat různými způsoby a odpočívat se může třeba i aktivně.

Digitální svět dětí pro nás může být někdy velkou neznámou. Některým věcem možná nebudeme rozumět a nepochopíme, proč jsou pro děti důležité. Nebojte se dát svou neznalost najevo, nechte se od dětí něčemu přiučit, zajímejte se o to, co a proč je vlastně baví.

To, že se v životě vašich dětí objevují digitální aktivity, je v pořádku. Je ale důležité, aby děti s digitálními technologiemi uměly zacházet a byly si vědomy výhod i rizik, která s sebou přinášejí. Děti mohou ovládat digitální technologie, nikdy by ale technologie neměly ovládnout je.

 

Zdroj: Online psychologická poradna Mojra.cz, www.mojra.cz