Databáze výstupů projektu PIGŽU

1. březen 2021
Informatika
Autor/ka článku: Jana Galová
Databáze výstupů projektu PIGŽU

Projekt PIGŽU – Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů se zaměřuje na podporu vzniku digitálních učebních pomůcek cílených na rozvoj a podporu informatického myšlení v prostředí základní školy, a to na 1. i 2. stupni ZŠ vč. žáků s SVP.

Projekt je zacílen především na přípravu pomůcek podporujících výuku prostřednictvím robotických edukačních nástrojů, systémů rozšířené reality a mobilních dotykových zařízení. Součástí projektových výstupů budou také metodiky pro zařazení jednotlivých technologií do výuky a domácí přípravy.

Databáze výstupů projektu