ČT edu – největší portál vzdělávacích videí v České republice

19. září 2022
Výuka online
Autor/ka článku: Jana Cenková
ČT edu – největší portál vzdělávacích videí v České republice

ČT edu je největší portál vzdělávacích videí v České republice. Je přístupný všem učitelům, aktivním žákům, studentům a jejich rodičům. Na dvě kliknutí se učitel dostane k videím, která oživí a doplní jeho výklad.

Záběr ČT edu je široký, na webu Edu.ceskatelevize.cz najdete videa pro více jak 20 předmětů, řazených podle 4 stupňů vzdělání. Vědomostí chtiví uživatelé si mohou vybrat z téměř 3 000 videí.

Pouze obsah doporučený zkušenými pedagogy

ČT edu šetří čas při vyhledávání vhodného edukativního obsahu na internetu. Všechna videa jsou rozdělená do přehledných kategorií, odpovídajících českému kurikulu a kontextu. Archiv České televize neustále procházejí pedagogové z různých škol a regionů, hledají videa, která zapadají do rámcových vzdělávacích programů, a svoji práci konzultují s didaktiky a akademiky.

ČT edu mluví jazykem dětí

Audiovizuálně podaná informace probouzí v dětech zájem, emoce a podporuje zapamatování probírané látky. Videa mají různou stopáž, krátká videa, např. s chemickými pokusy, slouží k doplnění výuky, delší videa pak přinášejí zevrubnější vhled do probírané látky. Videa pro mladší děti mají zpravidla jen několikaminutovou stopáž, aby děti udržely pozornost.

Materiály pro pomoc s výukou žáků z Ukrajiny

Na základě dotazníkového šetření mezi českými učiteli z konce loňského školního roku přichystal portál bohatou sérii prakticky využitelných materiálů pro pomoc s výukou žáků z Ukrajiny.

ČT edu žije, roste a chce i vás

Cílem ČT edu je nenechávat kvalitní pořady s edukativním potenciálem ležet ladem v rozsáhlém archivu ČT, ale poskytnout je dále k výuce. ČT edu není projekt se začátkem a koncem, obsah neustále doplňujeme, a chceme tedy i vaše tipy. Chybí vám tu nějaké video? Máte připomínky? Návrhy, jak udělat ČT edu lepší? Napište na ctedu@ceskatelevize.cz.