CO2 liga – celoroční program o ochraně klimatu

22. září 2020
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Marie Křiváková
CO2 liga – celoroční program o ochraně klimatu

Celoroční environmentálně vzdělávací program  pro 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a 1. a 2. ročník SŠ. Organizátorem a garantem soutěže je Ekologický institut Veronica. Týmy je možné přihlásit do 15. října 2020

Program probíhá ve čtyřech kolech (misích) po celý školní rok. Je rámován jako plnění mise na záchranu planety, kdy se žáci snaží symbolicky naplnit závazky Pařížské dohody a nedopustit oteplování planety.

Zadané úkoly jsou velmi pestré a praktické. Žáci pořádají besedy pro spolužáky, dělají průzkumné výpravy po škole, natáčí videa, zkoumají uhlíkovou stopu a na vlastní kůži testují, jak ji mohou snížit. A odnášejí si pocit, že s klimatickou změnou mohou sami něco udělat a svou aktivitou pomoct ke zmírnění jejích dopadů.

Účastní se většinou 5 – 10 členné týmy žáků, ale velikost týmu je libovolná. Účast na aktivitách je dobrovolná a volitelná.

Více informací je možné získat na www.co2liga.cz