Co nového v Krajských pedagogických kabinetech a jak nám to jde v jiném rytmu?

25. září 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jarmila Minaříková
Co nového v Krajských pedagogických kabinetech a jak nám to jde v jiném rytmu?

V pondělí, 17. 9. 2018, se v prostorách Domova mládeže Střední odborné školy Luhačovice setkalo na téměř osmdesát učitelů českého jazyka a literatury ze základních a středních škol Zlínského kraje, což je cílová skupina projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje” (IKAP).

Účastníci 1. setkání se seznámili s projektovými záměry klíčové aktivity „Pedagogické kabinety” výše uvedeného krajského projektu a diskusí začali naplňovat to, o co tvůrcům projektu šlo. Vyměňovali si názory a sdíleli zkušenosti z praxe. Jednali o obsahu pojmu a důležitosti čtenářské gramotnosti, o smyslu, jádru, literární výchovy realizované v základních a středních školách a o připravované reformě kurikula literární výchovy.  Více o akci v článku na tomto webu pod názvem Žádná emoce není špatná.

V dalších dne se sejdou na svých prvním setkáních opět velmi početné skupiny aktivních učitelů Zlínského kraje:

Dne 24. 9. 2018 ve Střední průmyslové škole strojnické a Obchodní akademii Uherský Brod přes devadesát učitelů pěti cizích jazyků, dne 25. 9. 2018 ve Střední škole gastronomie a obchodu Zlín přes čtyřicet učitelů biologie či přírodopisu a je již naplněna kapacita pro 1. setkání učitelů matematiky v přednáškovém sále Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, dne 26. 9. 2018.

Informace o těchto setkáních Vám v případě potřeby poskytnou vedoucí kabinetů:

pro Cizí jazyky – Mgr. Iva Volaříková, volarikova@gymzl.cz
pro Biologii/Přírodopis – Mgr. Pavel Daniš, pavel.danis@gfpvm.cz
pro Matematiku – Mgr. Lubomír Sedláček Ph.D., lsedlacek@utb.cz

V přípravě máme také 1. setkání učitelů fyziky (8. říjen 2018 v budově Hvězdárny ve Valašském Meziříčí) a 1. setkání učitelů ICT (1. říjen 2018 ve Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod).

Informace o těchto setkáních poskytnou vedoucí kabinetů:

pro ICT – Ing. Ludmila Nevařilová, lnevarilova@spsoa-ub.cz
pro Fyziku – Ing. Hana Vašková, Ph.D., vaskova@utb.cz

O průběhu a jednáních na 1. společných setkáních bude veřejnost na těchto stránkách informována.

 

Jarmila Minaříková, koordinátorka klíčové aktivity Pedagogické kabinety

OPVVV logo.png