Co lze považovat za digitální pomůcku a hradit ze státního rozpočtu

22. listopad 2021
Dotace a granty
Autor/ka článku: Hana Barboříková
Co lze považovat za digitální pomůcku a hradit ze státního rozpočtu

V souvislosti s rostoucí digitalizací a technologickými inovacemi ve školách je potřeba si ujasnit, co je možno považovat za digitální pomůcku a tedy, co lze hradit ze státního rozpočtu (tzv. ONIV). Na webu Edu.cz najdete výklad a příklady.

Z výkladu považuji za důležité vypíchnout následující u školních informačních systémů:

Školní informační systémy jsou kromě specifických vzdělávacích modulů považovány za software sloužící „provozu“ školy. V těchto případech se tedy nejedná o učební pomůcku. Je-li v rámci licence školního informačního systému zakoupen i vzdělávací modul pro žáky, tuto část lze považovat za učební pomůcku, avšak její úhrada by měla být fakturačně oddělena, aby bylo možné jednoznačně identifikovat, jakou část systému je možné hradit jako učební pomůcku z prostředků poskytnutých škole podle § 160 školského zákona.

Předpokládáme, že některé moduly budou tedy moci být financovány z ONIV a je tedy dobré, aby se toto zohlednilo při fakturaci!

Digitální technologie jako učební pomůcka – edu.cz

Toto stanovisko k digitálním pomůckám je důležité ve vztahu k finančním prostředkům pro školy, ze kterých budou moci pořizovat digitální zařízení v rámci Národního plánu obnovy. V roce 2022 budou tyto prostředky činit cca 1,4 mld. Kč. Účel využití těchto prostředků bude v souladu s předkládaným stanoviskem.

 

Zdroj: MŠMT