Co dělat při útoku aktivního střelce

5. leden 2024
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: TEPP Company s.r.o.
Co dělat při útoku aktivního střelce

Mimořádné události označované jako „AMOK“ se definují útokem pachatele či pachatelů převážně na místa s vysokou kumulací tzv. měkkých cílů, což jsou místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.

Není neobvyklé, že útočník má blízký, často pokřivený vztah k místu nebo k obětem útoku. Jeho jednání není afektivní, je promyšlené, plánované a rozhodnost zraňovat, ničit a zabíjet, je spojena s absencí ústupového plánu a vyjednávání.

I přesto, že se v České republice již v historii objevily události, které měly formát situace AMOK nebo dokonce přímo aktivního střelce, stále byl tento trend hrozícího nebezpečí, obzvláště pak aktivní střelec ve školských institucích, připisován spíše zahraničí s převážným zastoupením v USA. Datum 21. prosince 2023 nám však ukázalo, že se nás tato hrozba více než týká.

Týdeník policie publikoval video, jak se chovat při útoku aktivního střelce. Tento metodický postup se dá shrnout do 3 hlavních bodů.

Utíkej: Pokud je to možné, nejlepší reakcí je rychlý útěk z místa nebezpečí. Upozorněte kolemjdoucí, nevracejte se pro věci a udržujte ruce viditelné pro bezpečnostní složky.

Schovej se: Pokud útěk není možný, je důležité najít bezpečný úkryt. Zablokujte vchody, vypněte světla a zůstaňte tiše. Mějte telefon v tichém režimu a volejte policii, pokud je to možné.

Bojuj: Jako poslední možnost, pokud jste v ohrožení života, je doporučeno pokusit se aktivně bránit. Použijte předměty jako zbraně a buďte agresivní ve své obraně.

Pro více detailů si prosím přehrajte video na YouTube.

Jakožto příslušníci složek IZS a společnost zabývající se tvorbou preventivních programů a vyhodnocováním aktuálních rizik, cítíme povinnost poukázat na skutečnost tohoto nebezpečí. I nadále se budeme zabývat touto problematikou a hledáním nejefektivnějších a nejbezpečnějších cest v řešení těchto krizových situací, neboť na každém rozhodnutí záleží.