Co dalšího připravujeme v krajských pedagogických kabinetech

3. prosinec 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jarmila Minaříková
Co dalšího připravujeme v krajských pedagogických kabinetech

V září a říjnu tohoto roku se setkali pedagogové základních a středních škol působících na území Zlínského kraje, zájemci o diskusi, sdílení, společné vzdělávání a společné řešení problémů či výzev. Mnozí přišli, aby se dozvěděli, co že se to v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP), v jedné z jeho klíčových aktivit pod názvem Pedagogické kabinety, vlastně chystá.

Na první setkání přišli učitelé s různým očekáváním. Někteří měli svá očekávání v „ mlhavých konturách”, někteří přišli s představou, že půjde pouze nebo více méně o zvyšování kompetencí v daném oboru. Někteří přišli proto, aby mohli říct, co je v jejich práci „odvádí” od kvalitního výkonu. Někteří chtěli znát názor České školní inspekce na kvalitu vzdělávání v tom či onom předmětu a někteří přišli proto, aby společně hledali viníky, kteří způsobili to, kde se podle nich školství v současné době nachází.

Mohlo by se zdát, že není vše, jak má být. Myslím si, dovolte mi vyslovit svůj osobní názor, že je. Jak jinak se vzájemně poznáme? Jak jinak budeme vědět, co nás společně trápí a co od koho můžeme očekávat? Kde jinde budeme hledat vzory a příklady dobré praxe pro svůj osobní růst? Možná nebude příliš troufalé říct, že právě v „otevřené společnosti”, o kterou nám v krajských pedagogických kabinetech jde. Jsem přesvědčena, že porozumíme-li, budeme moci právě v tomto společenství reflektovat své postoje, své hodnoty, svoji individuální zodpovědnost, ke které bychom měli ve svém životě směřovat.  Konec konců, je to jedna z nejdůležitějších norem demokracie, ke které bychom naše děti a mládež měli my, učitelé, vést. Diskuse v dobrém společenství a zvládnuté, ne potlačené, emoce s diskusí spojené, dovolím si tvrdit, tou cestou jsou.

Po prvních setkáních, která máme již za sebou, už „o sobě víme”. Máme vytvořený „prostor” a máme cíl. Započali jsme cestu seberozvoje, ale i cestu hledání. Hledání těch učitelů, kteří chtějí na setkávání nejenom tzv. brát, ale i dávat. Hledáme způsoby, jak učitele s vlastní iniciativou do kabinetů ke společnému stolu dostat. Jakými způsoby učitele oslovovat, jak sdílet informace, jak má být v budoucnu takový kabinet personálně obsazen atd. Jsme na cestě a projektová práce se začala naplňovat.

Rekapitulací současného stavu, a s ním spojené krátké minulosti, jsme se dostali k blízké budoucnosti, tedy k v pořadí druhým setkáním učitelů základních a středních škol na území Zlínského kraje, kteří vyučují předměty – matematiku, český jazyk, cizí jazyky (anglický, německý, francouzský, španělský, ruský), ICT, fyziku, biologii či přírodopis a neposlední v řadě chemii.

Setkání jsou tentokráte připravována tak, že základní školy i střední školy budou jednat odděleně a pozvání s programy jednání zasílají vedoucí jednotlivých sekcí ZŠ a SŠ  – kontakty na vedoucí sekcí – viz články o ustavení platforem. 

Setkání připravujeme v časové posloupnosti takto:

 • pro skupinu učitelů ZŠ – Biologie/ Přírodopis – v úterý 4. 12. 2018, Terénní středisko Hájenka, Semetín;
 • pro skupinu učitelů SŠ Biologie/ Přírodopis – ve čtvrtek 6. 12. 2018, Střední škola gastronomie a obchodu Zlín;
 • pro skupinu učitelů ZŠ Český jazyk – v pondělí 10. 12. 2018, Střední škola gastronomie a obchodu Zlín;
 • pro skupinu učitelů SŠ Český jazyk – v pondělí 10. 12. 2018, Střední škola gastronomie a obchodu Zlín;
 • pro skupinu učitelů ZŠ Fyzika – v pondělí 10. 12. 2018, Gymnázium Uherské Hradiště;
 • pro skupinu učitelů ZŠ Matematika – ve středu 12. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;
 • pro skupinu učitelů SŠ Matematika – ve středu 12. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;
 • pro skupinu učitelů ZŠ ICT kompetence – v úterý 18. 12. 2018, ZŠ Zachar, Kroměříž. 

Pro učitele cizích jazyků se bude setkání realizovat – učitelé ZŠ i SŠ společně takto:

 • pro učitele anglického jazyka (ZŠ + SŠ)  –  v pátek 14. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;
 • pro učitele německého jazyka (ZŠ + SŠ)   –  v pátek 14. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;
 • pro učitele francouzského jazyka (ZŠ + SŠ)  –  v pátek 14. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;
 • pro učitele španělského jazyka (ZŠ + SŠ)   –  v pátek 14. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;
 • pro učitele ruského jazyka (ZŠ + SŠ)  –  v pátek 14. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín.

Setkání dalších kabinetů po skupinách zatím připravujeme. Budu Vás touto cestou informovat.

Těšíme se na další spolupráci.

Jarmila Minaříková, koordinátorka odborných aktivit.

OPVVV logo.png