Činnost a rozvoj mládežnického sportu

22. prosinec 2021
Autor/ka článku: Martina Němcová
Činnost a rozvoj mládežnického sportu

Zlínský kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu přímé a systematické práce s dětmi a mládeží v individuálních i kolektivních sportovních odvětvích. Uzávěrka příjmu žádostí je 16. 2. 2022 v 16:00 h.

Podporovaná opatření

3.1.1. Individuální sportovní odvětví – tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru a účast na těchto akcích, výchova talentovaných sportovců, apod. sporty: aerobik, atletika, badminton, biatlon, cyklistika, fitness, golf, gymnastika, horolezectví, jachting, jezdectví, kanoistika, krasobruslení, kulturistika, kuželky, letecký sport, lukostřelba, lyžování (alpské, běh na lyžích, skoky na lyžích, snowboarding, atd.), motocyklový sport, orientační běh, plavání, potápění, ploutvové plavání, skoky na trampolíně, sportovní lezení, rybolovná technika, stolní tenis, šachy, šerm, taneční sport, tenis, triatlon, úpolové sporty (judo, karate, box, atd.), veslování, vzduchová střelba, vzpírání.

3.1.2. Kolektivní sportovní odvětví – tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovních týmů či družstev na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru a účast na těchto akcích, výchova talentovaných sportovců, apod. sporty: basketbal, baseball, florbal, fotbal, házená, hokejbal, kolová, lední hokej, mažoretky, národní házená, nohejbal, požární sport, rugby, softball, vodní pólo, volejbal.

Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem o dotaci v Programu je spolek a pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spolek nebo pobočný spolek, který si zažádá o podporu v Programu MaS03-22 si již v jednom kalendářním roce nemůže zažádat o podporu v Programu MaS02-22.

Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:

  • být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník
  • mít stabilní a dostatečné zdroje financování
  • nesmí mít vystaven inkasní příkaz ve vztahu k jakékoliv podpoře, kterou obdrželi z veřejných prostředků, v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

Lhůta pro předložení žádosti: od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 do 16:00 hodin.

V této lhůtě je nutné žádost doručit jedním z níže uvedených způsobů:

  1. poštou na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín;
  2. osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Odboru školství, mládeže a sportu;
  3. prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Kontaktní osoby

Dotazy k odborným záležitostem:

Ing. Veronika Bednaříková, email: veronika.bednarikova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 739
Ing. Tomáš Duda, e-mail: tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 748

Dotazy k administrativním záležitostem: Ing. Veronika Bednaříková, email: veronika.bednarikova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 739

Případným zájemcům bude v budově Krajského úřadu Zlínského kraje v pracovních dnech od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 k dispozici místnost s počítačem pro zpracování a podání Žádostí (místnost č. 547, 5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040). Rezervovat využití této místnosti je možné u kontaktních osob Programu.

Plné znění programu, vzor žádosti a další dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.