Cíl 100+1 nových dárců překonán!

24. září 2019
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Hana Kubišová
Cíl 100+1 nových dárců překonán!

Dne 20. září 2019 se v Uherském Brodě pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a radního Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka konal happening na podporu Českého národního registru dárců dřeně. Happening pořádala Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod ve spolupráci s Městem Uherský Brod a nadačním fondem Naděje.

„Cílem happeningu bylo, aby do Českého národního registru dárců dřeně nově vstoupilo 101 dárců. Stanovený cíl byl nejen dosažen, ale překonán, protože v tento den do registru vstoupilo 124 nových dárců, kteří dávají naději 124 lidem bojujícím s tímto zákeřným onemocněním. Poděkování patří všem lidem, kteří se podíleli na organizaci happeningu a našim sponzorům, bez kterých bychom nemohli happening uspořádat.”: říká Hana Kubišová, zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku pořádající školy.

A jaký byl program happeningu? Dopolední část programu byla zaměřena na osvětu mezi žáky základních (7. – 9. tříd) a středních (3. – 4. ročník) škol o akutní leukémii, jejích příznacích a léčbě. Žáci se taktéž dozvěděli, kdo se může stát dárcem a jak odběr kostní dřeně probíhá. Odpolední část programu byla určena pro širokou veřejnost, která mohla zhlédnout vystoupení šermířského klubu ŠKUB či sestavu Aerobiku 1. AC Uherský Brod, po kterých následovala série hudebních vystoupení. Jako první vystoupil zpěvák Vladan, po kterém přihlížející roztančila a rozezpívala hudební skupina Ritmo Factory s jejich bubenickou show. Závěr happeningu pak patřil skupinám Leon či Lake Malawi, které pomyslně uzavřely první kapitolu happeningu. V průběhu celého dne se nejen žáci, ale i obyvatelé Uherskobrodska zapisovali do registru, a i díky nim má nově 124 lidí šanci na nový život!