Chemické pokusy zajímavě a bezpečně

8. duben 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Veronika Prchlíková
Chemické pokusy zajímavě a bezpečně

​V pondělí, 1. 4. 2019, proběhlo ve Střední průmyslové škole ve Zlíně třetí setkání pedagogů vyučujících chemii ve středních školách Zlínského kraje. 

Hostem a lektorem tohoto setkání byl Ing. Vilém Koutník, CSc. Ten učitelům chemie objasnil, s kterými konkrétními chemickými látkami a směsmi  a v jakých koncentracích mohou pracovat žáci do 15 let a žáci od 15 do 18 let. Zdůraznil, jak prokazatelně poučit žáky o bezpečnosti v chemii. Jaké jsou nejnovější pohledy na působení chemických látek a přípravků na lidské zdraví, co nám nejvíce škodí.   Kde najdeme tabulky s novou klasifikací chemických látek. Přednášku prokládal příklady ze své dlouholeté praxe.

Zajímavé chemické laboratorní experimenty lze najít na stránkách SPŠ chemické v Brně v článku Chemické laboratorní experimenty.

Ve druhé části setkání sdíleli učitelé příklady dobré praxe. Společně diskutovali o učebnicích chemie, které sami používají a přinesli k nahlédnutí. Diskutovali o metodických příručkách, pracovních sešitech a odborné literatuře.  Paní PaedDr.

Lenka Doubková předvedla kufřík k analýze vody a půdy. Mgr. Pavel Lovas přislíbil na některém z dalším setkání seznámení s programy, které lze využít k zapisování chemických vzorců anorganických i organických látek. Závěrem si každý vyrobil kostku a domino do výuky prvků periodické tabulky.

V závěru setkání se hovořilo o připravovaném červnovém setkání (17. června 2019 na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť). O čem bude, to avizovala paní Mgr. Jana Hrabíková.  Přidala také další informace – zajímavé nabídky kurzů, přednášek a zkušenost z tzv. Letní školy. K tomu přidala užitečné odkazy:

https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/14587
www.sciencecafe.cz/zlin/
www.facebook.com/ScienceCafeZlin?fref=ts
www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-ucitele/letni-skola

Mgr. Veronika Prchlíková, vedoucí sekce SŠ pedagogického kabinetu Chemie