Chci získat maturitu, mám už výuční list

8. leden 2024
Výběr a přijetí na školu
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Chci získat maturitu, mám už výuční list

Řešení životní situace

Výuční list jste získal/a v 3letém oboru vzdělání?

Pokud jste získal/a výuční list v 3letém oboru vzdělání, můžete volit mezi delší a kratší cestou k maturitní zkoušce. Lze začít studovat jakýkoliv maturitní obor vzdělání tak, že se přihlásíte k přijímacímu řízení do 1. ročníku a budete se vzdělávat v denní formě vzdělávání jako ostatní čerstvě přijatí absolventi základních škol. V tomto případě máte neomezené možnosti, můžete vybírat z bohaté nabídky středních škol dle vašeho zájmu a podmínek. Některé střední školy nabízejí maturitní obory vzdělání i v jiné než denní formě vzdělávání, např. v dálkové formě. Těch je však velmi málo.

Vaší druhou, kratší možností je pokračovat v nástavbovém studiu. Nástavbové studium je 2leté a ukončuje se maturitní zkouškou. Může být i v dálkové formě, pak zpravidla bývá o rok delší. V tomto případě je třeba dát pozor na to, abyste našel takové nástavbové studium, které má na váš vystudovaný učební obor návaznost. Informovat se můžete u ředitele střední školy, která takový obor nabízí.

Pokud jste získal/a výuční list v jiném než 3letém oboru vzdělání (např. v 2letém oboru vzdělání), musíte počítat s náročnější a hlavně delší cestou k maturitní zkoušce. Máte dvě možnosti. Můžete začít studovat jakýkoliv maturitní obor vzdělání tak, že se přihlásíte k přijímacímu řízení do 1. ročníku a budete se vzdělávat v denní formě vzdělávání jako ostatní čerstvě přijatí absolventi základních škol (studovat lze i v dálkové formě, pokud ji škola realizuje).

Nebo vaší druhou možností je vystudovat 3letý učební obor a na něj navazující nástavbové studium. Nástavbové studium je 2leté a ukončuje se maturitní zkouškou.

Vybraný 3letý učební obor můžete studovat na základě přijetí ke vzdělávání od 1. ročníku nebo v případě, že se jedná o blízký obor tomu, který jste již absolvoval, můžete ředitele vybrané školy požádat o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání. Je na řediteli školy, zda vám alespoň část vašeho dosavadního vzdělání uzná.

Další informace k tématu

​Jste čerstvým absolventem střední školy a v ruce hrdě držíte výuční list. Možná jste si už našel/a zaměstnání, možná budete pracovat v rodinné firmě. V dnešní době je však taky možné, že najít zaměstnání ve vašem oboru je obtížnější než se zdálo. Ve firmách, které by se vám líbily, požadují maturitní vysvědčení. A tak vás napadlo, že když nemůžete najít zaměstnání, mohl byste využít volného času k dalšímu studiu a získat maturitní vysvědčení. Anebo jste již zaměstnán/a, a přitom chcete pokračovat ve svém vzdělávání a dotáhnout to až k maturitě? Vše závisí na tom, v jakém učebním oboru jste výuční list získal/a.

Související legislativa