Chci studovat při zaměstnání

8. leden 2024
Výběr a přijetí na školu
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Chci studovat při zaměstnání

Řešení životní situace

Pracujete a chtěl/a byste při zaměstnání ještě studovat střední školu?

​Střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání. Studium při zaměstnání lze zvládnout jen tehdy, pokud si zvolíte jinou než denní formu studia. Je to však časově i psychicky velmi náročné. Musíte počítat, že u jiné než denní formy sice ve škole strávíte celkem málo času, ale o to více času budete potřebovat na přípravu doma. Tyto formy vzdělávání jsou založeny na samostudiu, které je velmi náročné.

Pracujete a chtěl/a byste při zaměstnání ještě studovat vysokou školu?

​Studium vysoké školy při zaměstnání lze zvládnout jen tehdy, pokud si zvolíte jinou než denní formu studia. Je to však časově i psychicky velmi náročné. Musíte počítat, že u jiné než denní formy sice ve škole strávíte celkem málo času, ale o to více času budete potřebovat na přípravu doma. Tyto formy vzdělávání jsou založeny na samostudiu, které je velmi náročné.

Další informace k tématu

​Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Při přijímání do prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se v 1. kole přijímacího řízení koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

Vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné

​Formy vzdělávání:

  1. denní forma – výuka je organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu;
  2. večerní forma – výuka je organizovaná pravidelně několikrát v týdnu (10 až 18 hodin za týden) zpravidla odpoledne a večer;
  3. dálková forma – samostatné studium, ve škole jsou konzultace 200 až 220 hodin za školní rok;
  4. distanční forma – samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popř. s individuálními konzultacemi;
  5. kombinovaná forma – střídání denní a jiné formy.

Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě.

Potřebujete poradit při výběru střední školy?

​Pokud potřebujete poradit, která střední škola uskutečňuje vzdělávání také v jiné než denní formě, nebo na které střední škole se lze vzdělávat v oboru, který jste si vybrali, můžete se obrátit s žádostí o radu na pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Přehled všech středních škol, oborů a forem vzdělávání naleznete na následujících odkazech na internetové stránky.

Související legislativa

Důležité odkazy