Chci přestoupit na jinou základní školu

12. říjen 2023
Přestupy, přerušení a ukončení
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Chci přestoupit na jinou základní školu

Řešení životní situace

Důvody pro změnu základní školy mohou být různé. Nejdříve je potřeba si uvědomit, že během povinné školní docházky musíte být vždy žákem některé základní školy a také to, že po dobu nezletilosti nemůžete rozhodovat vždy sami za sebe, ale musí za vás jednat zákonný zástupce. Tím jsou většinou rodiče.

Ze všeho nejdřív si zvolíte školu, do které byste rádi přestoupili. Pak bude vhodné zajít za ředitelem této školy a domluvit se s ním, zda vás vezme. Je totiž možné, že v ročníku, do kterého byste měli přestoupit, je již hodně žáků, nebo mohou být i jiné důvody, proč by žádosti o přestup nemohl vyhovět. Pokud bude souhlasit s vaším přestupem, napíše váš zákonný zástupce písemnou žádost o přestup a předá ji řediteli školy, do které chcete přestoupit. Ředitel školy pak o přestupu rozhodne a vydá písemné rozhodnutí o povolení přestupu, ve kterém bude uvedený i den, od kterého se stanete žákem nové školy.

Domluva s ředitelem vybrané školy před podáním žádosti je vhodná, není však nutná. Podat žádost o přestup je možno i přímo.

Další informace k tématu

Pokud byste podali žádost o povolení přestupu bez předchozí domluvy a ředitel školy vám přestup nepovolil, bude součástí rozhodnutí o nepovolení přestupu i poučení, v jaké lhůtě a kam můžete podat odvolání.

O povolení přestupu informuje ředitele vaší současné školy ředitel školy, kam budete přestupovat. Vhodné je ale oznámit ve stávající škole termín přestupu a vrátit učebnice, které máte na výuku ze školy zapůjčené.

Související legislativa

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)