Chci přestoupit na jinou střední školu

8. leden 2024
Přestupy, přerušení a ukončení
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Chci přestoupit na jinou střední školu

Řešení životní situace

Jste žákem střední školy a chcete přestoupit na jinou střední školu a chcete současně změnit i obor vzdělání?

Jestliže chcete současně se změnou školy změnit i obor vzdělávání, připravte se na poněkud trnitější cestu k vysněnému cíli. Pokud si jste jistí, že vás “zachrání” už jedině přestup na jiný obor vzdělání, dejte si dobře záležet na jeho výběru. Další nevhodná volba by vás mohla dost potrápit. Důležité informace, případně pomoc vám jistě rád poskytne výchovný poradce vaší školy. Nebojte se za ním jít, je zvyklý tyto situace řešit, nejste první ani poslední, kdo přestupuje na jinou školu. Vaši situaci jistě pochopí. Může vám pomoci zjistit, zda mají na vámi vybrané škole volná místa nebo vám dá důležité kontakty. Informace o středních školách ve Zlínském kraji najdete na portálu Burza škol, informace o všech středních školách v ČR najdete na portálu Infoabsolvent. Můžete se obrátit na odbor školství krajského úřadu, kde mají přehled o všech školách v kraji. I střední školy mají své webové stránky plné užitečných informací.

V případě, že jste nezletilý/á, požádejte o pomoc rodiče. Další kroky podnikejte pokud možno s nimi. Možnosti přestupu si budete muset dohodnout s ředitelem školy, do které chcete přestoupit. Nejlépe telefonicky jej kontaktujte a požádejte o schůzku. S sebou si pak přineste dosavadní vysvědčení nebo jiné doklady o vašich studijních výsledcích. Připravte se na to, že se vás ředitel školy jistě bude ptát, proč chcete přestoupit na jejich školu. Připravte si i vy své dotazy na to, co chcete o škole zjistit, případně co budete muset splnit, abyste mohl/a přestoupit. Pro vzdělávání v některých oborech je nezbytné potvrzení o zdravotní způsobilost žáka. Takto můžete sbírat informace i ve více školách. V té, která se vám bude zdát nejvhodnější, podáte řediteli školy žádost o přestup. V případě, že jste nezletilý, podává tuto žádost váš zákonný zástupce (rodič). Součástí takové žádosti musí být souhlas samotného žáka, to znamená, že ji podepíšete i vy.

Ředitel nové školy v rámci rozhodování o vašem přestupu posoudí vaše dosavadní výsledky a porovná školní vzdělávací program vašeho dosavadního oboru se školním vzdělávacím programem oboru, o který máte zájem. Z předmětů, které jste neabsolvoval, vám nejspíš stanoví rozdílové zkoušky. Současně vám určí jejich obsah, rozsah, termín a kritéria jejich hodnocení. Teprve po vykonání těchto zkoušek ředitel může rozhodnout o vašem přestupu.

Jste žákem střední školy a chcete přestoupit na jinou střední školu, ale nechcete měnit obor vzdělání?

K přestupu na jinou školu vás nejspíš nutí objektivní důvody, jako např. stěhování se do jiného města, nestačí vám finance na dojíždění a placení ubytování a stravy, zdravotní problémy, které vám zasáhly do života a vyžadují si tuto změnu. Nejde o to, že vám nevyhovuje obor vzdělání nebo že nezvládáte učivo. V tomto případě vám doporučujeme najít školu, která má ve své nabídce stejný obor vzdělávání jako máte vy nebo aspoň tomu vašemu oboru podobný. V hledání vhodné školy vám jistě rád pomůže výchovný poradce vaší školy. Může vám dát důležité kontakty. Informace o středních školách ve Zlínském kraji najdete na portálu Burza škol, informace o všech středních školách v ČR najdete na portálu Infoabsolvent. Můžete se obrátit na odbor školství krajského úřadu, kde mají přehled o všech školách v kraji. I střední školy mají své webové stránky plné užitečných informací. V případě, že jste nezletilý, požádejte o pomoc rodiče. Další kroky podnikejte pokud možno s nimi.

Možnosti přestupu si budete muset dohodnout s ředitelem školy, do které chcete přestoupit. Nejlépe telefonicky jej kontaktujte a požádejte o schůzku. S sebou si pak přineste dosavadní vysvědčení nebo jiné doklady o vašich studijních výsledcích. Ředitel vám může stanovit rozdílové zkoušky. Pokud však současně neměníte obor vzdělání, je to málo pravděpodobné. Připravte se na to, že se vás ředitel školy jistě bude ptát, proč chcete přestoupit na jejich školu. Připravte si i vy své dotazy na to, co chcete o škole zjistit. Takto můžete sbírat informace i ve více školách. V té, která se vám bude zdát nejvhodnější, podáte řediteli školy žádost o přestup. V případě, že jste nezletilý, podává tuto žádost váš zákonný zástupce (rodič). Součástí takové žádosti musí být souhlas samotného žáka, to znamená, že ji podepíšete i vy.

Další informace k tématu

Důležité je, že nesmíte ukončit vzdělávání na původní škole. Jejím žákem přestáváte být (automaticky) dnem, který předchází dni, od kterého jste přijat na novou školu. Další už mezi sebou řeší ředitelé škol. Ředitel školy, do které přestupujete, informuje bez zbytečného odkladu vašeho původního ředitele. Jeho povinností je pak nové škole zaslat do 5 pracovních dnů kopii vaší dokumentace ze školní matriky.

Související legislativa